Gunning rijksbrede beveiligingsdiensten

Samen met onze rijks- en veiligheidspartners werken we iedere dag aan een veilige Rijksoverheid. In de uitvoering van onze dienstverlening maakt de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) gebruik van de inzet van particuliere beveiligingsorganisaties. Een deel van de huidige overeenkomsten met de particuliere beveiligingsorganisaties loopt maart 2020 af.

Beeld: ©UBR

Om de dienstverlening van de RBO voort te kunnen zetten is de levering van beveiligingsdiensten opnieuw uitgevraagd via een Europese aanbesteding. Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond. De gunning is toegekend aan Securitas en Trigion. Twee particuliere beveiligingsorganisaties waarmee de RBO de afgelopen jaren reeds heeft samengewerkt.

Samenwerken aan een veilige Rijksoverheid!

De RBO verzorgt de beveiligingsdiensten voor de Rijksoverheid. De RBO adviseert over een optimale inrichting van de beveiliging en draagt zorg voor de uitvoering op zo’n 400 (rijks)locaties en bij meer dan 150 rijksevenementen.