Samenwerking Rijks Beveiligings Organisatie en Raad voor de rechtspraak

Ids Tijsseling, financieel directeur Raad voor de rechtspraak en Marlene van Straalen, algemeen manager Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) zetten tijdens een feestelijke bijeenkomst hun handtekening onder de dienstverleningsovereenkomst voor de beveiliging van de Raad voor de rechtspraak, locatie Den Haag.

Ids Tijsseling en Marlene van Straalen.

Een aantal maanden geleden is de RBO samen met de Raad voor de rechtspraak gestart met de voorbereidingen voor de beveiliging van de locatie. De RBO heeft geadviseerd over de benodigde beveiliging op deze locatie en verzorgt op basis hiervan per 1 januari 2020 de beveiligingsinzet.

We zien uit naar een prettige samenwerking.

Samen werken we aan een veilige Rijksoverheid.