SG op bezoek bij vitale beroepen van UBR in coronatijd

Secretaris-generaal Maarten Schurink bezocht afgelopen vrijdag de collega’s bij UBR| Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD) en beveiligers van UBR| Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) die het fort bewaken op het Justitieel Complex Schiphol (JCS), locatie van onder andere de MH17-rechtszaak. Waar een groot gedeelte van de BZK-medewerkers door de coronamaatregelen thuiswerkt, kan dat met deze vitale beroepen niet. Urgente overheidspost moet ook in deze tijd worden bezorgd. Ook de beveiliging van overheidsgebouwen moet doorgang vinden.

Schurink IPKD2
Maarten Schurink op bezoek bij de chauffeurs van IPKD

Pakket op afstand

Het blijft onwennig en wat ongemakkelijk, het voorstellen zonder een hand te geven. En ook de 1,5 meter afstand levert een interessant vergaderplaatje op. Toch is het noodzakelijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij de IPKD, waar chauffeurs door het rondbrengen van post automatisch veel contactmomenten hebben met mensen en organisaties, proberen ze het zo veilig mogelijk te houden. Al is het een uitdaging. 'Het is gek om een pakket voor de deur op de grond te zetten en er dan vanaf te gaan staan. Maar het is even niet anders', geven chauffeurs Maurice Keus en Allard Nieuwenhof aan.

Schurink IPKD1
Maarten Schurink op bezoek bij de chauffeurs van IPKD

Kleine zaken zorgen voor hinder

Operationeel manager Hans van Otterloo vertelt dat het effect van het coronavirus vooral te zien is in de terugloop van het aantal te bezorgen stukken, terwijl Wim Veenbrink (assistent operationeel manager) ondertussen met een bescheiden hoeveelheid poststukken binnenkomt. ‘Normaal zitten we vandaag op zo’n 400 a 500 stukken, nu zijn het er slechts tientallen.'

Naast de terugloop van het aantal stukken, zitten de gevolgen voor de bezorgers vooral in ogenschijnlijk kleine zaken die toch hinder en ongemak veroorzaken. 'Denk aan de sanitaire stop voor bezorgers, die zitten de hele dag op de weg en wc’s zijn veelal dicht. Verder moeten aangetekende brieven van het OM door de ontvanger verplicht worden ondertekend. En dat contact met een pen hebben we nu juist liever niet. Dus schipperen we nu met een grotere hoeveelheid pennen die mensen dan maar houden en het continu ontsmetten en wassen van handen.'

Maarten geeft hierop aan dit bij zijn collega van justitie uit te gaan zoeken. 'We laten als overheid zien flexibel te kunnen optreden, dus ik ga na of we dit proces tijdelijk kunnen aanpassen.'

De ongeveer 160 medewerkers van IPKD laten zien dat ze het werk onder controle hebben. Gerechtelijke stukken komen nog op dezelfde dag op de plaats van bestemming aan waardoor de rechtsgang direct door kan gaan, wanneer de coronamaatregelen weer worden versoepeld.

Maarten Schurink op bezoek bij de RBO

Niet alleen beveiliger, maar een hoop meer

Ook in het imposante Justitieel Complex Schiphol – waar onder andere het MH17-proces plaats vindt - is merkbaar te zien wat de gevolgen zijn van het coronavirus.

Maarten spreekt net na de "sluis" in een totaal verlaten ontvangsthal met operationeel manager Fred van Dun, beveiligingscoördinator Martin Beens en beveiligers Marjolein Swiers en Dennis Timmermans van de RBO. 'Normaal is het hier waar we nu staan een en al bedrijvigheid, met een mix van bodes, bezoekers, verdachten en slachtoffers. Nu is het leeg', zegt Martin.

Marjolein vult aan: 'Helemaal rondom het MH17-proces, met nabestaanden en journalisten van over de hele wereld. Een drukte van belang en hectiek, je voelt de emotie. Je merkt dan dat je niet alleen beveiliger bent, maar een hoop meer.'

De vier spreken met trots over hun werk. Dat nu even lijkt stil te staan, nu een groot aantal rechtszaken niet doorgaan. Toch is het van belang dat de beveiligers fysiek aanwezig zijn en zorgen dat onbevoegden niet het pand kunnen betreden.

Maarten Schurink op bezoek bij de RBO

Invloed op dagelijks werk

Naast de leegte in het gebouw, heeft het coronavirus ook invloed op de dagelijkse gang van zaken. Buiten de zichtbaar aanwezige handreinigers, wijzen de beveiligers op het krijgen van meer duidelijkheid rondom het fouilleren en scannen van mensen die door de sluis gaan, waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Dat geldt al helemaal wanneer een persoon onwel raakt en reanimatie vereist is.

Maarten geeft hierop aan dat een Rijksbrede richtlijn over reanimatie in de maak is. Volgende week zal hierover worden besloten.

Ook de invulling van werkzaamheden komt aan de orde. 'Op het ministerie kijken we nu naar welke werkzaamheden of cursussen gedaan kunnen worden door mensen, nu er veel wordt thuisgewerkt en het voor sommige functies wat minder druk is. Denk aan het goed archiveren van je werk als ambtenaar. Het volgen van specifieke opleidingen voor medewerkers is ook een optie die op tafel ligt. Waar maatwerk zeker vereist is,' aldus de SG.

Fred geeft aan dat hij zijn medewerkers ook in deze tijd zoveel als mogelijk ervaring laat op doen op andere plekken, vooral waar de nood hoog is. 'Marjolein gaat volgende week bijvoorbeeld aan de slag bij het RIVM, waar het momenteel erg druk is. Goed voor haar ervaring en ook goed om ook in capaciteitsspreiding een steentje bij te dragen aan deze crisis.'

Na afloop van de bezoeken, blikt Maarten terug: 'Ondanks deze rare tijd, is het mooi om te zien hoe mensen in vitale beroepen zich opstellen. Er heerst een gevoel van saamhorigheid om zaken met elkaar op te pakken. En ervoor te zorgen dat het werk zoveel als mogelijk door gaat. Het geeft energie om mensen als Hans, Wim, Ron, Maurice, Allard, Dennis, Marjolein, Martin en Fred in de organisatie te hebben.'