Samenwerking in de veiligheidsketen, interview met Marlene van Straalen

Samenwerking met veiligheidspartners is een belangrijk speerpunt voor de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO). Door samen te werken kunnen we flexibel en deskundig inspelen op de beveiligingsvragen van onze afnemers. Een belangrijke samenwerkingspartner is de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In het jaarverslag 2019 van DV&O vertelt Marlene van Straalen, algemeen manager RBO, in negen vragen over de samenwerking tussen beide organisaties.