Rijks ICT Gilde: altijd in ontwikkeling

In juni organiseerde het Rijks ICT Gilde (RIG) haar eerste interne “RIG-dag”. Er werd uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. “Altijd in ontwikkeling” was daarom het thema dat centraal stond.

Om samen meer invulling te geven aan de ontwikkeling van het RIG, werd een brainstormsessie georganiseerd. Gezamenlijk werd er nagedacht over hoe iedereen binnen het RIG kan bijdragen aan het kwalitatief en kwantitatief doorontwikkelen van het RIG naar een inhoudelijke I-partner. Een I-partner die de interne opdrachtgevers op technisch vlak helpt bij het realiseren van hun uitdagingen en ambities.

Samen verschil maken

Naast de ontwikkeling van het RIG, stond deze dag in het teken van de ontwikkeling van de RIG-collega’s. Hoe kunnen zij nog meer gaan uitblinken in hun vakgebied en hoe kan de I-kennis, I-kunde en I–capaciteit van elk individu gebundeld worden in expertiseteams? Een individu kan zelf misschien weinig verandering brengen, maar met elkaar kan je het verschil maken!

Strategie

Tijdens de dag is ook de strategie voor het komende jaar onder de loep genomen: wat wil het RIG bereiken? Hoe gaat het RIG zich verder ontwikkelen? En welke prioriteiten worden daarbij gesteld? Ook is er samen gekeken naar de invulling van de volgende RIG-dagen om zo de verbinding te waarborgen en iedereen te betrekken bij de groei van het RIG. Zo is besloten dat tijdens alle komende RIG-dagen een combinatie van kennisdeling, kennismaking en verbinding centraal komt te staan.

Kennismaken

Kortom, de eerste RIG-dag is een feit. Alle RIG-collega’s zitten verspreid over heel Nederland op een opdracht en zien elkaar over het algemeen weinig. Daarom was dit de perfecte gelegenheid om op een informele en luchtige manier kennis te maken met nieuwe collega’s en om elkaar beter te leren kennen. Mede door de hoeveelheid energie en goede ideeën zijn de eerste contouren geschetst voor de verdere ontwikkeling van het RIG.

Word ook RIG'er!

Uiteraard trekken wij graag nóg meer betrokken collega’s aan en zijn we doorlopend op zoek naar Developers en andere Engineers. Bekijk onze vacatures eens via deze link en wellicht maak jij dan deel uit van de volgende RIG-dag!