Werving en selectie

Een goede match tussen ICT-student en een rijksorganisatie staat bij het Rijks ICT-Stagebureau centraal. Het vinden van de ideale werkplek voor de student en tegelijkertijd het werven van de juiste aanvulling op het team voor de betreffende rijksorganisatie is dan ook in het belang van zowel de student als de rijksorganisatie.

We gaan actief op zoek naar geschikte stagekandidaten en passende stageplekken. Na een intake matchen wij de studenten met een stageplek, waarbij de student zich op zijn plek voelt en een echte aanvulling is voor het team en de stage-organisatie.

Na het voorstellen van een geschikte stage-kandidaat, plant de stage-organisatie het kennismakingsgesprek in tussen de stagebegeleider en de student. Als beide partijen een klik hebben, dan kan de stageperiode beginnen. De stage-organisatie is verantwoordelijk voor het personele proces en zorgt dat dit in gang gezet wordt: de student wordt officieel aangenomen en begeleid.