Software bouwen en het verschil maken als Rijks I-stagiair

De 19-jarige HBO-ICT-student Wouter Honselaar loopt momenteel stage bij het Security Operations Center (SOC) van Shared Service Center ICT Dienst Justitiële Inrichtingen (SSC-I DJI) in Gouda. Hier ontwikkelt hij software die datadragers geautomatiseerd kan onderzoeken op virussen. Doordat Wouter veel met vertrouwelijke informatie werkt, biedt deze stage een hoop spannende uitdagingen. In een interview met Wouter en zijn stagebegeleider Thomas Smid vroegen wij naar Wouters opdracht, waarom hij heeft gekozen voor een I-stage bij het Rijk en hoe Thomas de stagebegeleiding ervaart.

Wouter zit momenteel in zijn derde jaar van de studie HBO-ICT aan de Haagse Hogeschool en heeft gekozen voor de differentiatie Network & Systems Engineering. Via een Rijks I-Stage meetup maakte Wouter kennis met SSC-I DJI en raakte hij geïnteresseerd in een meewerkstage binnen het SOC-team. Tijdens zijn stage is hij dagelijks bezig met het bouwen van software. Wouter: ‘Met deze software kunnen we allerlei soorten datadragers geautomatiseerd onderzoeken op virussen. Daarnaast wordt er ook automatisch een rapport gemaakt van alles wat er op de datadrager staat. Zo kunnen datadragers dus sneller uitgelezen worden en is het rapporteren minder arbeidsintensief.’

Thomas Smid en Wouter Honselaar

Data analyseren

Thomas is onderdeel van het SOC. Thomas: ‘Met het SOC-team van SSC-I DJI zijn wij verantwoordelijk voor alles op het gebied van netwerkbeveiliging. We doen aan incident response, en indien nodig stellen wij ook data veilig voor verder forensisch onderzoek. Daarnaast analyseren we virusmeldingen en nemen we eventueel een mogelijk besmet apparaat in beslag. De software van Wouter is daarbij zeer bruikbaar. We zijn er dan ook trots op dat hij dit voor ons heeft ontwikkeld. Naast het ontwikkelen van dit programma draait hij ook actief mee binnen het team en kan hij zien hoe uitdagend het soms kan zijn.'

Wouter: 'Door mijn stage weet ik al wat ik leuk zou vinden in een toekomstige baan'

Thomas gaat verder: 'Met het SOC-team houden we bovendien internet en social media in de gaten. Het gebeurt namelijk weleens dat er foto’s of video’s online verschijnen van gedetineerden of bewakers. Wij proberen te achterhalen om welke gevangenis het gaat en doen dan een melding bij de locatie. Zij organiseren vervolgens een spitactie om de telefoon waarmee gefilmd is boven water te krijgen. Na inbeslagname wordt deze dan overgedragen aan de bevoegde instanties. Afhankelijk van wat er wordt aangetroffen op de telefoon, sturen we een terugkoppeling aan de locatie en dan kunnen zij hier weer actie op ondernemen.’

Ontdekken wat bij je past

‘De dingen die ik de afgelopen jaren tijdens mijn opleiding heb geleerd, kan ik hier echt toepassen. Daar leer ik iedere dag van. Maar ook omgekeerd: ik leer hier vrij veel over cyber security en daar heb ik ongetwijfeld de komende studiejaren profijt van’, vertelt Wouter. Tijdens zijn opleiding kon Wouter kiezen tussen twee afstudeerrichtingen: Internet of Things en Cyber Security Technology.

Wouter

Wouter: ‘Ik wilde eigenlijk Internet of Things kiezen, maar tijdens mijn stage ben ik erachter gekomen dat Cyber Security Technology beter bij me past. Bovendien ervaar ik nu hoe het is om echt mee te draaien in een SOC-team. Mijn stage is enorm leuk en het is interessant om mee te krijgen hoe het er bij justitie en in gevangenissen aan toegaat. Geen enkele week is hetzelfde en ik krijg veel mee van de verschillende aspecten van dit werk. Hierdoor weet ik nu al wat ik leuk zou vinden in een toekomstige baan! Dit geeft mij motivatie om na mijn stage alle energie in de opleiding te stoppen, omdat ik weet waar ik het voor doe.’

Thomas: 'Stagiairs nu al warm maken voor een mooie baan bij de Rijksoverheid, is waar je het uiteindelijk voor doet'

Investeren in de toekomst

Het SOC van SSC-I DJI neemt vaker I-stagiairs onder haar hoede en Thomas is dan hun stagebegeleider. Thomas: ‘Ik vind het belangrijk dat I-studenten kunnen proeven wat het betekent om binnen zo’n team als deze te werken. Dat is goed voor de ontwikkeling en het opbouwen van ervaring. Als de stage-opdracht dan ook nog eens iets is waar wij profijt van hebben, dan is dat mooi meegenomen. In dit geval denk ik wel dat we veel met de door Wouter ontwikkelde tools kunnen.’ Het begeleiden van een stagiair vergt ook tijd en energie. Thomas: ‘Natuurlijk investeer je tijd in een stagiair, maar je krijgt hier direct iets voor terug. Ik leer bijvoorbeeld ook veel van de kennis die hij tijdens zijn opleiding opdoet. Je moet je als rijksorganisatie ook beseffen dat deze jongens en meisjes de toekomst zijn, de medewerkers die later op mijn plek zitten. Ze nu al warm maken voor een mooie baan bij de Rijksoverheid, is dan ook uiteindelijk waar je het voor doet als stagebegeleider.’

Stagebegeleider worden?

Wil jij ook genieten van de voordelen van een I-stagiair? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Rijks I-Stage via rijksistage@rijksoverheid.nl. Meteen een stageopdracht aanbieden? Vul dan vóór 1 juli dit deelnameformulier in en geef aan hoeveel ICT-stagiairs je graag bij Rijks I-Stage wilt aanvragen en met welke studieachtergrond.