Starter bij de Rijksoverheid: van software stack tot cybersecurity

Bijdragen aan de veiligheid van Nederland, al van jongs af aan wist Pieter dat hij dit bij de Rijksoverheid wilde doen. Pieter is een startend I-professional. Na 2 stages te hebben gedaan bij het ministerie van Defensie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), is hij nu begonnen bij het Rijks I-Traineeship als cybertrainee. Pieter: ‘Ik ben altijd iemand geweest die graag wil bijdragen aan de samenleving. Elke keer als ik werk, geeft het zoveel voldoening dat we Nederland weer een stukje veiliger hebben gemaakt.’

Rijks I-Stage

Toen Pieter in het 3e jaar van zijn studie informatica een stage zocht, meldde hij zich aan op de website WerkenvoorNederland.nl. Al snel werd hij gebeld door het team van Rijks I-Stage. Rijks I-Stage zet zich in om studenten te enthousiasmeren voor een IT-functie bij de Rijksoverheid door ze te matchen aan een unieke stageopdracht binnen het Rijk. ‘Binnen 2 weken hoorde ik dat ze een stage voor me hadden gevonden bij het ministerie van Defensie. Ik heb veel ervaring met Python, een programmeertaal, en daar waren ze naar op zoek’, vertelt Pieter.

Het GeoStack Project

Bij Defensie vroegen ze Pieter of hij kennis wilde verzamelen over geografische software. Dit liep uit tot een enorme verzameling van softwarecomponenten die hij heeft ontwikkeld. ‘Deze software stack heb ik tot in de puntjes gedocumenteerd. Er is een documentatieset van 1.500 pagina’s ontstaan genaamd het GeoStack Project. Dit is uiteindelijk een cursus geworden waar mensen wereldwijd gebruik van maken.’

Kennisoverdracht

Door zijn succesvolle stage bij Defensie werd Pieter gevraagd om zijn kennis over geografische software in te zetten bij de ILT tijdens een 2e stageopdracht. Pieter: ‘Het onderzoek ging nu een stuk dieper. Bij Defensie was het meer verkennend: wat is er mogelijk en hoe kan ik dit implementeren? Bij de ILT kon ik mijn softwareoplossingen verbeteren met de kennis die ik al had. Daarom is de software stack die ik voor de ILT hebt ontwikkeld een stuk verder geoptimaliseerd.’

‘Bij de 2e stage kon ik mijn softwareoplossingen verbeteren met de kennis die ik al had.’

De impact van een stagiair

Rijks I-Stage hielp Pieter ook bij het vinden van zijn 2e stage bij de ILT: ‘Ze stimuleren je echt om je verder te oriënteren bij de Rijksoverheid en helpen je daarbij. Inmiddels is mijn stageperiode voorbij, maar ik ben nog steeds betrokken bij het GeoStack Project. Door mijn stages is er een connectie ontstaan tussen Defensie en de ILT, zij hebben een team opgezet waarmee ze samen geografische software kennis uitwisselen. Dat is iets wat je teweeg kan brengen als stagiair bij de Rijksoverheid.’

Keuze voor security bij Rijks I-Traineeship

Na zijn stages breidt Pieter zijn ervaring verder uit bij het Rijks I-Traineeship: een traject waarin pas afgestudeerden zich in 2 jaar tijd in 3 opdrachten van 8 maanden ontwikkelen tot I-professional bij de Rijksoverheid. Hij koos voor de cybertrack binnen dit traineeship. Pieter had altijd al een interesse in security, vooral de aanvallende kant fascineerde hem: het binnenbreken in systemen en zogenoemde ‘security flaws’ ontdekken. Het Rijks I-Traineeship is voor hem dé kans om de stap te maken richting zijn toekomstplannen in het securitydomein.

Proactieve monitoring van netwerken

Via het Rijks I-Traineeship was de match met zijn huidige opdrachtgever, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), al snel gemaakt. Bij de IND werkt Pieter aan een tool om netwerken te monitoren: ‘Als je op je computer zit, worden er allerlei logbestanden gegenereerd die jouw activiteit vastleggen. Wanneer iemand met verkeerde intenties op het web zit, willen wij dit weten. Wij doen daarvoor aan proactieve monitoring. We implementeren een tool die logbestanden controleert en een alert uitzendt wanneer er iets afwijkends plaatsvindt, zodat wij daarop kunnen handelen. Het zorgt ervoor dat de informatie van veel burgers beter beveiligd en opgeslagen staat in de systemen van de IND. Met deze opdracht kan ik een grote maatschappelijke bijdrage leveren aan de veiligheid van Nederland.’

Gezamenlijk doel

Waarom zouden (startende) securityprofessionals voor de Rijksoverheid als werkgever moeten kiezen? Pieter: ‘Ik werk nu bijna 3 jaar bij de Rijksoverheid en in die tijd ben ik enorm gegroeid. Je krijgt zo veel kansen om binnen de Rijksoverheid telkens weer bij een andere organisatie aan de slag te gaan en je verder te ontwikkelen. Het mooie van dit werk is het gezamenlijke doel wat je hebt; je draagt met z’n allen bij aan de veiligheid van de samenleving, dat zal je in het bedrijfsleven niet zo snel vinden.’