‘In de Tweede Kamer gebeurt het’

Er lopen binnenkort maar liefst vijf I-trainees rond in de Kamer. Zij houden zich, bij verschillende diensten, bezig met datavisualisatie en -analyse, cyber security en ICT. Vier van hen zijn al begonnen. Wat zijn hun eerste indrukken en wat kunnen ze voor de organisatie betekenen?

“Je denkt niet meteen aan de Tweede Kamer als je je opgeeft voor het Rijks I-Traineeship”, vat Nynke Dijkstra een geza­menlijk gevoel samen. “Je denkt eerder aan een ministerie of een uitvoeringsdienst. Maar Kamerleden hebben natuurlijk ook onder­steuning nodig”, vult Leanne Melchers aan.

Voor Leanne, Amber van Zutphent, Nynke Dijkstra en Arline van Maanen is dit de eerste plek waar ze gestationeerd zijn binnen het programma. Voor Niels van Rietschoten is het de tweede. Zijn eerste plek was bij het ministerie van Justitie. Waarom nu de Tweede Kamer? Niels: “Ik dacht: in de Kamer gebeurt het, hier sta je het dichtst bij de burger. Hier functioneert de democratie. Een ministerie is een veel grotere organisatie, hier maak je meer mee.”

Digitale samenleving

En wat zijn de eerste bevindingen van Niels, afgestudeerd als informatiekundige? “Je ziet dat de Kamer zich realiseert: we gaan de digitale samenleving in. Op sommige terrei­nen is de Kamer al ver, ook internationaal gezien. Vooral met open data doen wij al veel.  Kamerleden krijgen zoveel informatie naar zich toe, ze kunnen het vaak niet meer bijhouden. Ik vind het gaaf om eraan mee te werken dat zij door het bos de bomen kunnen blijven zien. Dat maakt mijn werk inhoudelijker en betekenisvoller.”

Leanne formuleert het zo: “Als ik er straks aan bijgedragen heb dat Kamerleden hun werk beter kunnen doen, is het voor mij geslaagd.” Juist dat praktische maakt het voor Leanne waardevol om voor de Kamer te werken, zegt ze.

Datavisualisatie

De trainees hebben uiteenlopende achter­gronden. Amber heeft communicatieweten­schappen gestudeerd, Leanne sociologie, Nynke Governance and law in digital society, Arline industrieel ontwerpen plus een master Engineering and policy analysis, en Niels dus informatiekunde. Het zijn geen uitgesproken bèta’s, maar allemaal hebben ze wel ‘iets’ met (big) data, statistiek, ICT of andere digitale aspecten gedaan tijdens hun studie. Als specifieke I-trainee is een dergelijke affiniteit een vereiste.

Wat worden hun taken de komende maan­den? Angelique Schalk, de contactpersoon van de trainees bij de directie Informatie­voorziening en Organisatie, voorziet dat de trainees zich niet hoeven te vervelen. “Er zijn voldoende projecten waarbinnen we hun inzet en expertise goed kunnen gebruiken, vandaar dat onze directeur Diederik van Leeuwen heeft gestimuleerd dat we niet één of twee, maar vijf trainees hebben aangenomen.”

De trainees weten dat hun werk vooral ligt op het gebied van datavisualisatie en -analyse, met andere woorden het toeganke­lijker maken van informatie voor Kamerleden. Voor Nynke ligt de nadruk meer op informatiebeveiliging. Niels: “De Kamerleden hebben wel heel veel informatie tot hun beschikking, maar die kan nog veel beter worden geduid, en van dwarsverbanden worden voorzien. Op dat vlak gaan wij aan de slag.”

Nieuwe levensfase

Voor de vijf trainees – Arline van Maanen is nog niet bij dit gesprek, ze sluit in oktober aan bij de andere vier – is deze periode niet alleen een baan, maar ook het begin van een nieuwe levensfase. Zo is Nynke vanuit Groningen speciaal naar Utrecht verhuisd om dichter bij het werk te wonen, Leanne gaat dat vanuit Nijmegen nog doen. Niels woont in Den Haag en heeft zich al helemaal inge­nesteld in het traineeship; hij zit in het bestuur.

Dat betekent dat hij zich ook bekommert om het welzijn van de trainees na werktijd. Vanuit het programma kunnen zij meedoen aan werkbezoeken, netwerkbijeenkomsten en sportdagen. Zo zijn er al bezoeken geweest aan de AIVD en Rijkswaterstaat afgelopen jaar.

Last van eenzaamheid hebben de jongeren vooralsnog niet. Mede door dat netwerk, zeggen ze. Amber: “Er is een introductie­week aan het begin van het programma, die hebben we net achter de rug. Dan leer je veel andere trainees kennen.” Nynke: “Ik heb alweer een hoop appgroepjes erbij van mensen die ook opdrachten in Den Haag hebben, zodat we kunnen afspreken om te lunchen of borrelen.” Bij de Tweede Kamer zelf was er ook een introductiedag. Niels: “Het hele managementteam is langs geweest op die dag en er waren speeddates met diensthoofden. Wel mooi dat zij ook tijd voor ons vrijmaken.”

Bron: Kamerbode 09 van de Tweede Kamer, bekijk het originele  artikel hier.

Datum: 23-09-2019