Datatrainees lunchen en delen ervaringen met SG Maarten Schurink

Anderhalf jaar geleden is het Rijks Data Science Programma (nu de Data-track van het Rijks I-Traineeship) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestart. Tijdens dit tweejarige programma gaan Datatrainees iedere acht maanden bij een overheidsorganisatie aan de slag. Dat doen ze onder andere bij Rijkswaterstaat, de Belastingdienst of een ministerie. Wat zijn hun ervaringen en waar lopen zij tegenaan?

Tijdens een lunchbijeenkomst met Secretaris-Generaal Maarten Schurink vertelden trainees over hun projecten. Zo spreekt Janske Bode over het resultaat van haar project bij Logius. Uit haar analyse bleek dat er in phishing mails (misleidende e-mails van criminelen, vaak om je ergens voor te laten betalen) vaak cyrillische tekens zitten. Tara Cohen hield een presentatie over de uitkomsten van een enquête onder trainees. Zo zijn trainees veel bezig met advies over datastrategie en het uitzoeken van mogelijke datavragen.

Data-analyse en beleid

Maarten luisterde aandachtig en stelde tussendoor vragen. Onder andere hoe data-analyse effectief kan worden ingezet voor beleid. Maarten: 'Soms zie je iets ogenschijnlijk kleins waar veel potentie in zit. Wat doen we bijvoorbeeld met het inzicht dat phishing mails vaak cyrillische tekens bevatten? Die informatie is mogelijk heel relevant. Niet alleen voor Logius, maar ook voor de Belastingdienst en het ministerie van JenV.'

Moonshot

Een data-analyse kan zomaar leiden tot een ambitieus, verkennend en baanbrekend project: een zogenoemd 'Moonshot'. Maarten: 'We zouden op directieniveau kunnen bespreken waarvoor we data gerichter kunnen inzetten. Dat we voor een groot vraagstuk gebruik maken van datasets. Als je daar met een projectteam aan gaat werken, leidt dat misschien tot nieuwe inzichten. En als het een succes wordt, dan interesseer je daarna dg’s makkelijker voor de mogelijkheden van data-analyse.'

Datatrainee Sophie Pak reageerde hierop: 'Daarvoor zouden we dan met collega’s van het Rijks ICT Gilde, I-Interim Rijk en trainees van het Rijks I-Traineeship kunnen samenwerken. Dat kan heel waardevol zijn, bijvoorbeeld om zo eens naar het stikstofvraagstuk te kijken.'

Kansen benutten

Op de meeste werkplekken hebben de trainees over belangstelling voor hun werk niet te klagen. Datatrainee Tara Cohen: 'Een van de uitkomsten van de enquête was dat er veel enthousiasme is voor dataprojecten. De meeste trainees geven aan dat ze genoeg collega’s hebben om mee samen te werken. Iedereen ziet de potentie. Maar het staat nog wel in de kinderschoenen. We moeten nu zien hoe we de kansen kunnen benutten.' Maarten: 'Ik zie in elk geval absoluut het belang hiervan. Dus het streven naar een Moonshot houden we er in.'