Deuren openen voor (voormalige) Rijks I-trainees

In 2017 startten Liesbeth Hak en Nina de Bakker als ICT-trainees bij het Rijks I-Traineeship. Nu zijn zij allebei werkzaam bij ICTU. Liesbeth in de rol van projectmanager en Nina als adviseur Data. Hoe zijn zij in deze functies terecht gekomen en wat doen ze precies? En hoe kijken zij terug op het Rijks I-Traineeship? Liesbeth en Nina vertellen het in dit interview.

Liesbeth studeerde Informatie- en communicatiewetenschappen en deed een master International Business Communication. Fulltime werken vanaf haar 22ste zag ze niet zitten, dus ze besloot verder te studeren: een premaster en master Bedrijfskunde. Na een tijdje werkervaring opdoen en reizen, wilde ze stabiliteit en zich inzetten voor de maatschappij. Liesbeth: ‘Het Rijks I-Traineeship sprak me wel aan: twee jaar lang werken, leren, ontdekken. Daarbij de Rijksoverheid verder helpen op IT-gebied, met nadruk op de menselijke (gedrags)kant. Het leek me heel interessant om te ontdekken of ik met mijn kennis en ervaring als redelijk marktgericht persoon iets kon betekenen in een overheidsomgeving. Het traineeship was toen bovendien nog vrij nieuw en als trainee voelde het een beetje als pionieren. Mijn ondernemende kant zag dat wel zitten!’

Liesbeth Hak (links) en Nina de Bakker

Daar waar Liesbeth meer interesse heeft in de softe kant van IT, heeft Nina meer feeling voor de data-technische kant. Ze studeerde Wiskunde en tijdens haar master meldde ze zich aan voor het Rijks I-Traineeship. Nina: ‘Ik vond het een hele mooie kans. Ik had nog nooit fulltime gewerkt, ik was toen nog niet eens afgestudeerd, en had niet de behoefte om “vast te zitten” aan één functie. Ik wilde ontdekken wat er in de werkende wereld allemaal gebeurde en had gevoel voor het maatschappelijk belang. Gecombineerd met mijn wiskundige achtergrond, was het Rijks I-Traineeship ideaal.’

Wat voor opdrachten hebben jullie gedaan tijdens het traineeship?

Liesbeth: ‘Mijn eerste opdracht was bij het CIO-office van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hier heb ik bijgedragen aan een groot onderzoek over de Werkomgeving van de Toekomst; een samenwerkingsinitiatief tussen kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties zoals UBR en SSC-ICT. Het leukste was toch wel het evenement “de Nacht van de Digitale Innovatie” bedenken en regisseren. Vervolgens ben ik naar het Innovatieteam van SSC-ICT gegaan. Daar onderzocht ik de potentie voor innovatieve dienstverleningsmogelijkheden, werkte ik aan teambuilding en schreef ik een innovatievisie. Mijn laatste opdracht was bij ICTU en stond in het teken van de maatschappij. Hier kon ik met projecten daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de zorg. Zo werkte ik met name mee in een project van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de InZicht Proeftuinen: één groot experiment tussen regio’s, zorgorganisaties, beleid en leveranciers. Eerst hielp ik ons team opstarten vanuit de rol van communicatieadviseur, toen het traineeship afliep ben ik bij ICTU blijven werken en werd ik coördinator. Inmiddels zijn we vele projecten verder en draai ik als projectmanager ook mijn eigen projecten bij ICTU.’

Nina: ‘Door het Rijks I-Traineeship werd ik voor mijn eerste opdracht gematcht met ICTU. Hier heb ik voor het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit onderzocht wat de functionele behoeften waren voor een applicatie die gemeenten ondersteunt bij het doen van adresonderzoek. Mijn tweede opdracht was bij het ministerie van EZK en hier werkte ik aan twee hele actuele projecten. Bij één project hield ik me bezig met de ontvlechting van het ministerie van EZK en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daar moest namelijk veel voor geregeld worden, vooral op ICT-gebied. Het andere project was bij de afdeling Informatiebeveiliging en Privacy. Een maand nadat ik daar was gestart ging de wet AVG van kracht.

Voor mijn derde opdracht werd ik gebeld door Defensie: ze zochten een wiskundige voor het testen van een biometrisch systeem. Hier heb ik een testplan opgesteld voor het testen van de black-box matchingsalgoritmes. Deze heb ik ook uitgevoerd en de resultaten vastgelegd. In deze laatste periode van het traineeship ging ik alvast op zoek naar de volgende stap. Bij EZK en ICTU had ik het erg naar mijn zin en ook na afronding van mijn opdracht heb ik contact gehouden met mijn collega’s. Bij ICTU kreeg ik na het traineeship een functie aangeboden als Adviseur Data, op het snijvlak van businessanalyse en datascience. Daar werk ik nu aan meerdere projecten.’

‘Als adviseur of projectleider bij ICTU ben je vaak met meerdere projecten tegelijk bezig.’

Welke projecten doen jullie nu bij ICTU?

Nina: ‘ICTU is een stichting en moet daarom declarabel werken zonder winstoogmerk. Organisaties kloppen bij ICTU aan als zij een vraagstuk hebben op het gebied van digitalisering, ICT, data of verandermanagement op die gebieden. Als adviseur of projectleider bij ICTU ben je vaak met meerdere projecten tegelijk bezig. Zelf vervul ik nu het grootste gedeelte van mijn tijd als stafadviseur Intell bij de Koninklijke Marechaussee. Ik organiseer verschillende sessies met als doel een gemeenschappelijke visie tussen Cluster IV, de afdeling voor informatievoorzieningsbeleid, en de operatie: afdeling Intelligence. Bij afdeling Intelligence werkt toevallig ook een oud-trainee van onze lichting. Daarnaast volg ik taakveld-breed ontwikkelingen op Intell- en analysegebied in afstemming met de andere stafadviseurs. Het is erg interessant om voor zo’n bijzondere en waardevolle organisatie te werken. Naast adviseur ben ik bij ICTU ook de traineecoördinator. Ik onderhoud het contact om te kijken of het nog goed gaat en ben aanspreekpunt. Ik voel me écht verantwoordelijk en hoop oprecht dat ze hier net zo’n goede tijd hebben als dat ik had als trainee.’

Liesbeth: ‘Als ICTU’er kun je ook meewerken aan interne projecten die ICTU als organisaties helpen ontwikkelen. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij het opzetten van een ICTU Academy en ben ik projectevaluator. Mijn grootste projecten concentreren zich nog steeds rondom VWS. Bijvoorbeeld project QuartZ, dat als doel heeft om pilots met betrekking tot cross-sectorale gegevensuitwisseling in de krimpregio’s Zeeland, Limburg en de Achterhoek te ondersteunen. Hier is relatief veel vergrijzing en staat de zorg onder druk, meer dan elders. Met behulp van digitalisering kan de zorg innovatiever en beter worden georganiseerd, om ook in de toekomst de vraag aan te kunnen. Als projectmanager zorg ik dat de processen goed verlopen en betrek ik de juiste partijen, waarbij ik zoveel mogelijk probeer kennis tussen deze partijen te delen. En vooral binnen ons eigen team, zodat kruisbestuiving plaatsvindt. Een aantal maanden geleden heb ik Nina aangehaakt als adviseur Data.’

Nina vult aan: ‘Vanuit die rol neem ik deel aan een werkgroep die Zeeland data-gedreven van advies voorziet. Voorbeelden van onderwerpen waarover wij adviseren zijn de aan te pakken knelpunten in de provincie en wat de te verwachten en gerealiseerde impact is van het ingezette beleid. Deze knelpunten zie je in de ouderenzorg, acute zorg en personeel.'

‘We hebben allebei hetzelfde traineeship gedaan, maar komen toch allebei in een andere functie terecht.’

Hoe kijken jullie terug op het traineeship?

Nina: ‘Ik vond het een superleuke tijd. Het is top dat je in relatief korte tijd op drie werkplekken binnen de Rijksoverheid ervaring op kunt doen. Zo creëer je een breed zicht op de mogelijkheden binnen het Rijk. Tijdens het traineeship heb ik bovendien veel mensen leren kennen. Dat is dan ook een van de voordelen: je bouwt een groot netwerk op met trainees en collega’s van je werkplekken. Met een aantal van mijn medetrainees heb ik nog steeds contact en bij vragen weet ik mijn oud-collega’s nog goed te vinden.’ Liesbeth vult aan: ‘Het Rijks I-Traineeship is ideaal om te ontdekken of de overheid iets voor jou is en je doet veel diverse dingen. Als Rijks I-trainee, of überhaupt als trainee bij de Rijksoverheid, heb je vaak een luxepositie. Je mag leren, ervaring opdoen, ontdekken, vragen stellen, je wordt op sleeptouw meegenomen, maar je krijgt ook kansen om echt je eigen ding te doen en kunt veel gedaan krijgen. Voor trainees gaan er deuren open.’

Nina: ‘Wat ik ook leuk vind, is dat je na het Rijks I-Traineeship verschillende rollen kunt gaan vervullen. Zo kan je net als Liesbeth meer de mensen- of proceskant op, of juist meer de inhoud in, zoals ik.’ Liesbeth: ‘We hebben allebei hetzelfde traineeship gedaan, maar komen toch allebei in een andere functie terecht.’

Ook samenwerken met een voormalig Rijks I-trainee? Per september 2021 stroomt er weer een lichting getalenteerde trainees uit, klaar om een mooie functie binnen het Rijk te vervullen. Wil je meer weten of heb je binnen jouw organisatie een uitdagende vacature of mooie formatieplaats? Neem dan contact op met het Rijks I-Traineeship via rijksitraineeship@rijksoverheid.nl