Een I-Traineeplek aanbieden

Voor een periode van acht maanden helpt een Rijks I-Trainee jouw rijksorganisatie bij het vinden van een oplossing voor een specifiek probleem of vraagstuk op I-gebied. Op creatieve en innovatieve wijze ondersteunt de trainee jou in jouw I-ambities.

Een I-Trainee maakt met nieuwe inzichten het verschil in jouw rijksorganisatie. I-Trainees zijn inzetbaar in drie werkvelden: ICT (ICT-beleid en -processen), Data en Cyber.

Wil jij met jouw rijksorganisatie een I-Traineeplek aanbieden? Neem dan contact met ons op via rijksitraineeship@rijksoverheid.nl.

Praktsiche zaken

De werving en selectie van de trainees wordt verzorgd door het Rijks I-Traineeship programmateam. Na de werving en selectie wordt een match gemaakt met één van de deelnemende organisaties.

Rollen binnen de deelnemende organisatie

De Rijks I-Trainee. Rijks I-Trainees gaan zich twee jaar lang ontwikkelen bij drie verschillende opdrachtgevers. Ze vergroten hun kennis en kunde op I-gebied, leren de Rijksoverheid kennen en zijn zodoende in staat om het ICT-, Data- en Cyberlandschap van de Rijksoverheid naar een hoger niveau te tillen.

De lokale traineecoördinator. De lokale traineecoördinator is het aanspreekpunt voor de Rijks I-Trainees binnen de organisatie waar de opdracht plaatsvindt. De trainees hebben dus per werkplek een andere traineecoördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van de trainees binnen de organisatie en onderhoudt contact met de werkplekhouder. Daarnaast fungeert de lokale traineecoördinator als aanspreekpunt voor het Rijks I-Traineeship programmateam en is binnen de organisatie de persoon die op de hoogte is van de ontwikkelingen van het Rijks I-Traineeship. De lokale traineecoördinator stemt dit af met de werkplekhouders.

De werkplekhouder en werkplekbegeleider. Een tweede belangrijke begeleidende rol is die van de werkplekhouder. Dit is de leidinggevende voor wie de Rijks I-Trainee een opdracht uitvoert. De werkplekhouder is in de regel MT-verantwoordelijke voor de opdracht. Hij of zij begeleidt de trainee op de werkvloer en geeft input voor de eindbeoordeling. De werkplekhouder kan ervoor kiezen de begeleiding te delegeren naar een werkplekbegeleider.

Rollen buiten de deelnemende organisatie

De Rijks I-Trainees krijgen een coachingstraject aangeboden. Hierin staat zowel de professionele als de persoonlijke ontwikkeling van de trainee centraal. Daarnaast staat het programmateam van het Rijks I-Traineeship altijd klaar voor de trainees.

Het Rijks I-Traineeship programmateam. Het programmateam is de spin in het web het Rijks I-Traineeship. Zij sturen op de uitgangspunten en kaders van het Rijks I-Traineeship, richting alle betrokken partijen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de werving, selectie, het matchen van werkplekken, de informatievoorziening en het verder door ontwikkelen van het Rijks I-Traineeship. Het team is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de I-Trainees en de begeleiding tijdens het Rijks I-Traineeship en werkt veel samen met de lokale traineecoördinator.