Over ons

Het werven, boeien en enthousiasmeren van startend I-talent voor de gehele Rijksoverheid is een schitterende opgave. Vanuit het Rijks I-Traineeship staan wij daarom iedere dag klaar om I-trainees de juiste begeleiding te bieden tijdens het tweejarige leer- en ontwikkeltraject. Daarnaast zijn wij er ook voor opdrachtgevers: als matchmaker zorgen wij voor de koppeling van net afgestudeerd I-talent aan een passende rijksorganisaties en daarmee voor nieuwe aanwas, innovatie en inspiratie.

Bij ons staat persoonlijk contact centraal: tijdens het tweejarige traineeship zijn wij het vaste aanspreekpunt voor de Rijks I-trainees. We staan als team veel in contact met de trainees, maar ondersteunen ook opdrachtgevers waar nodig. Daarnaast zijn we zeer regelmatig te vinden op events om het Rijks I-Traineeship onder de aandacht te brengen en in contact te komen met geïnteresseerden.

Ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij het Rijks I-Traineeship; niet alleen de ontwikkeling van trainees op persoonlijk en professioneel gebied, maar ook de digitale en innovatieve ontwikkelingen binnen de aangesloten rijksorganisaties. De opleidingsdagen van het Rijks I-Traineeship worden daarom afgestemd aan de ontwikkelbehoefte van de trainees, maar ook wordt er gekeken waar de behoefte ligt vanuit de rijksorganisaties. We spelen in op de trends en houden de actualiteiten in de gaten om zo het juiste talent en de meest relevante kennis binnen te halen.

Achtergrond

De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze omgeving in een hoog tempo verandert. Bovendien worden ICT en informatievoorziening een steeds groter en belangrijker onderdeel van de dienstverlening en beleid van de Rijksoverheid. Om te zorgen dat wij als Rijksoverheid vandaag en in de toekomst de juiste mix van professionals, kennis en skills in huis hebben voor een slim, servicegericht en veilig Nederland heeft de Rijksoverheid het Rijks I-Traineeship opgezet.

Het Rijks I-Traineeship is een service die uitgevoerd wordt door Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds september 2018 is door UBR toegewerkt naar meer samenhang tussen de bestaande Rijks I-Traineeprogramma’s tot één Rijks I-Traineeship. Een meer flexibel en wendbaar Rijks I-Traineeship is als gevolg gebouwd met de tracks ICT, Data en Cyber. Het uitgangspunt bij de bundeling tot één Rijks I-Traineeship is om startend I-talent centraal te werven, selecteren, opleiden en enthousiasmeren voor de gehele Rijksoverheid. Daarnaast worden kennis, kunde, innovatie en capaciteit op actuele vraagstukken, trends en toekomstverwachtingen samengebracht.

Het Rijks I-Traineeship kan door deze bundeling sneller en flexibeler inspelen op de diverse ontwikkelingen op I-gebied en investeren in I-kennis, I-innovatie en I-sourcing binnen het Rijk. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het versterken en het toekomstbestending maken en houden van de Rijksoverheid op I-gebied.

Contact

Heb je vragen over het Rijks I-Traineeship? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij beantwoorden jou zo snel mogelijk.

Contact opnemen met het Rijks I-Traineeship

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *