Werving en selectie in tijden van corona: ‘het is echt team effort’

Het Rijks ICT Gilde (RIG) is doorlopend op zoek naar goede tech consultants die willen meebouwen aan het Nederland van morgen. Door de uitbraak van het coronavirus was het zaak om nieuwe oplossingen te bedenken voor het aantrekken en onboarden van nieuwe collega’s. RIG-recruiters Dian, Martijn en Stéphanie vertellen hoe ze hun processen hebben ingericht om ook in deze periode door te kunnen gaan met de werving.

Hoe verliep het recruitmentproces voor de coronacrisis?

Stéphanie: 'Het recruitmentproces is voor ons écht teameffort. We doen het gezamenlijk: de recruiters, business managers, manager en tech consultants van het RIG zijn betrokken. De procedure bestaat in het kort uit een telefonisch klikgesprek waarin we standaard zaken afstemmen en bekijken of er een match is en genoeg aanleiding om met de kandidaat de selectieprocedure in te gaan. Als er een match is dan laten we de kandidaat thuis een persoonlijkheidsanalyse (TMA) maken en vervolgens vindt er een eerste gesprek met recruiters van het RIG plaats, namelijk Dian, Martijn of ikzelf, waarin we ook de TMA bespreken. Als zowel de recruiters als de kandidaat enthousiast zijn en met elkaar de procedure in willen, plannen we een tweede gesprek met één van de business managers Joris of Judith, of de manager Leif. Dit gesprek wordt gevoerd samen met een tech consultant, oftewel een engineer uit het veld. Dan kan nog meer de diepte in worden gegaan en krijgt de kandidaat feeling met onze organisatie.'

Het team van het Rijks ICT Gilde tijdens een RIG-dag in 2019

Wat is er nu sinds corona, en dus met het thuiswerken, anders?

Dian: 'We hebben geleerd van corona dat videosolliciteren niet bij het RIG past. Met een digitaal sollicitatiegesprek ben je wel in verbinding met elkaar, maar er is geen echte connectie. Wij hebben oogcontact nodig en vinden lichaamstaal belangrijk. We willen iemand écht een beetje leren kennen om beter te kunnen beoordelen of we met elkaar matchen. Uiteraard hebben we in de eerste paar weken een aantal zaken telefonisch en digitaal moeten aanpakken. Inmiddels hebben wij het geluk dat Leif, manager van het RIG, heeft gezorgd voor ruimte bij The Hague Tech. Wij kunnen hier kandidaten verwelkomen en veilige sollicitatiegesprekken voeren. Inmiddels hebben we gelukkig de beschikking over een ruimte waar we onze kandidaten fysiek kunnen verwelkomen en veilige sollicitatiegesprekken kunnen voeren. Dat is ontzettend fijn.'

‘Met een digitaal sollicitatiegesprek ben je wel in verbinding met elkaar, maar er is geen echte connectie’

Wat voor stappen hebben jullie gezet om het recruitmentproces in gang te houden?

Martijn vertelt: 'Als team hebben we ons niet uit het veld laten slaan door de coronacrisis. We hebben tijdelijk de focus gelegd op klussen die waren blijven liggen en die we goed vanuit huis konden doen. Verder zijn we "gewoon" ons werk blijven doen, kortom: sourcen, kandidaten telefonisch spreken en heel veel netwerken, zowel telefonisch als online. En heel belangrijk: verwachtingen managen. Aangezien we merkten dat onze doelgroep videosolliciteren ook minder prettig vindt, hebben we het eerste deel van de selectie telefonisch en online gedaan en toen we weer ‘mochten’ afspreken, live gesprekken gepland.'

Hoe pakken jullie de onboarding nu aan?

Tijdens de coronacrisis zijn er nieuwe tech consultants gestart bij het RIG. Een nieuwe uitdaging die hierbij kwam kijken, was de onboarding. Martijn: 'Onze collega Marjolijn is voor het RIG verantwoordelijk voor de onboarding, oftewel het goed laten landen van nieuwe mensen bij het RIG. Zij heeft ervoor gezorgd dat mensen op afstand werden opgevangen en bij de opdrachtgever terecht konden, maar dan bijvoorbeeld digitaal. Het is heel waardevol dat dit goed gebeurt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alles goed verloopt bij de huidige tech consultants. Onze business managers Joris en Judith nemen om de week contact op met de tech consultants om te polsen hoe het op privé- en werkgebied gaat. Iets waar wij ons al bewust van waren en wat nu nogmaals is bevestigd, is dat vooral het scheppen van verwachtingen, transparantie en contact daarbij erg belangrijk is.'

‘Een nieuwe uitdaging die corona met zich meebracht, was de onboarding van nieuwe collega’s’

Hoe vinden jullie dat het tot nu toe gaat?

Stéphanie: 'Wij zijn zeer tevreden en trots dat we wendbaar kunnen meebewegen met de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. De kwaliteit van onze mensen en hun werkzaamheden hebben we weten te waarborgen en onze nieuwe collega’s zijn goed geland. Bovendien werken we allemaal nog met veel plezier bij het RIG. Wat altijd hetzelfde blijft bij het Rijks ICT Gilde is dat de successen die we behalen te danken zijn aan onze gezamenlijke effort. Zonder de fijne samenwerking binnen de staf en het enthousiasme van de tech consultants van het RIG, zouden we niet zo ver gekomen zijn!'