Rijksconsultants: tijdelijke versterking voor blijvende verandering

Rijksconsultants biedt managementcapaciteit en -advies binnen de Rijksoverheid. Onze professionals zijn snel en zonder inhuurtraject inzetbaar voor verandermanagement | interimmanagement | project- en programmamanagement | procesbegeleiding en advies.

UBR| Rijksconsultants