In gesprek met UBR Rijksconsultants

Dit jaar is Rijksconsultants geboren. Een samensmelting van het oude UBR|Interim en de organisatieadviseurs van oud-EC O&P. Een gouden greep, want door de expertisen van de interimmanagers met de organisatieadviseurs te combineren, leveren de Rijksconsultants met hun multidisciplinaire dienstverlening oplossingen voor een breed scala aan organisatievraagstukken binnen het Rijk. De nieuwe club heeft een vliegende start gemaakt en heeft mooie ambities voor de toekomst. Tijd om eens met de directeur en een van de business managers van Rijksconsultants in gesprek te gaan.

Uit welke behoefte is Rijksconsultants ontstaan?

Katja van den Berge (Directeur Rijksconsultants): “UBR|Interim deed in de tweede helft van 2018 een marktanalyse. Daaruit bleek dat klanten met name behoefte hadden aan tijdelijke capaciteit voor veranderopgaves. Bij de organisatieadviseurs van oud-EC O&P zagen we dat de klantenkring anders was dan van de andere onderdelen van EC O&P en eigenlijk meer aansluiting vond bij Interim. Organisatieadvies is steeds meer een behoefte van het management en dus sloten onze doelgroepen op elkaar aan. Ook onze doelstellingen kwamen erg overeen, waardoor we onze krachten besloten te bundelen.”

Zien jullie de vraag voor ondersteuning bij organisatieverandering toenemen?

Geertje Janssen, Business Manager bij Rijksconsultants, antwoordt: “Het besef groeit dat we als Rijksoverheid anders moeten gaan werken. Bijvoorbeeld meer opgavegericht en vanuit de bedoeling. Ook wordt van ons meer wendbaarheid gevraagd. De aandacht voor de manier waarop we als Rijk georganiseerd zijn en werken neemt toe. Zo nemen departementen steeds vaker hun eigen organisatieadviseurs in dienst en stijgt bij management development de aandacht voor de verandervaardigheden van de manager.”

Spelen jullie daar ook op in, dat de manager steeds meer verandermanager moet worden?

“We spelen zeker in op dergelijke ontwikkelingen. We kunnen de veranderopgave uitvoeren of je ondersteunen om de veranderopgave uit te voeren. Bij dat laatste helpen we de managers om steeds meer ook als verandermanager vaardig te worden. Het kan dus allebei, afhankelijk van de vraag,” aldus Geertje.

Katja vult aan: “Maar wat de vraag ook is, we doen het altijd samen. Onze slogan is ‘tijdelijke versterking voor blijvende verandering’, en die blijvende verandering komt alleen tot stand door het met elkaar te doen.”

katja en geertje 770

Geertje Janssen (links) en Katja van den Berge

Wat doen Rijksconsultants precies?

Geertje reageert: “Als er gedoe is of als er een oplossing moet komen, dan moet je bij ons zijn! Wát we doen varieert van interim-management tot project- of programmamanagement tot adviseren op huisvesting, het begeleiden van teamsessies en het fuseren van organisaties. Als er een vraag binnenkomt, begint het proces bij het scherpkrijgen van de vraag van de opdrachtgever en een aanpak die daarbij past. We besteden veel tijd aan een goede intake en vraagarticulatie. Het kan zijn dat de vraag die bij ons binnenkomt al een oplossingsrichting heeft, we kijken dan samen of dit ook de juiste weg is om het beoogde doel te bereiken. Het komt wel eens voor dat om een onderzoek gevraagd wordt, terwijl bijvoorbeeld een medewerkerssessie veel effectiever blijkt te zijn.

Katja gaat verder: “Vervolgens gaan we kijken wie van onze mensen we het best op de opdracht kunnen matchen, want ieder heeft zijn eigen expertise. Gedurende de opdracht houden we samen met de opdrachtgever het beoogde doel goed in de gaten. De laatste stap in de opdracht is natuurlijk de evaluatie van de opdracht. Tot slot willen we graag onze kennis delen, zodat we ook écht iets teruggeven aan het Rijk. Daartoe hebben we dit jaar verschillende kenniskringen opgericht.”

Vertel eens meer over die kenniskringen, wat is dat precies?

Katja: “Juist omdat wij mensen hebben die op verschillende plekken binnen het Rijk werken, krijgen we vaak de vraag: ‘Goh, hoe gaat dat eigenlijk bij anderen?’ We doen veel kennis op, en eigenlijk wordt van ons gevraagd: reflecteer daar eens op en geef die kennis terug, want dat zou het Rijk weleens beter kunnen maken. En terecht. Kennismanagement is dus een belangrijk speerpunt voor ons voor 2020. Daarom hebben we intern kenniskringen in het leven geroepen. Hier komen Rijksconsultants bij elkaar die bezig zijn met de vraag welke kennis er op is gedaan, wat interessant en vooral nuttig is om terug te geven en hoe kunnen we dat het beste doen.”

Geertje licht toe: “Kennis is in feite niet van ons, maar van iedereen. In dat opzicht is het dus ook een voordeel om Rijksconsultants in te schakelen in plaats van extern inhuren. Op die manier blijft kennis behouden binnen het Rijk.”

Geven jullie nu al iets terug aan het Rijk aan opgehaalde ervaringen en reflecties?

Katja: “Uiteraard. We hebben ambities voor 2020, maar ook nu evalueren we al onze opdrachten. Tussentijds, maar ook aan het eind. Centraal daarbij staat wat er geleerd is, aan de kant van de opdrachtgever én bij ons. Dat komt steeds terug: leren van en met elkaar. In 2020 gaan mensen daar meer van zien, maar achter de schermen zijn we al hard bezig met manieren om al onze kennis te ontsluiten.”

Je gaf aan dat je binnen het Rijk ziet dat steeds meer departementen zelf organisatieadviseurs aannemen. Je zou je dan af kunnen vragen wat de meerwaarde is van Rijksconsultants?

“We doen opdrachten op verschillende plekken binnen het Rijk en zitten niet op één plek. Dit maakt dat we echt een Rijksbrede kijk hebben op dit onderwerp. Ook hebben wij veel mensen in huis, die met elkaar kennis uitwisselen. Dat maakt het pallet aan kennis en ervaring dubbel zo groot. We kunnen je ook goed helpen samenwerken over de departementsgrenzen heen, of over de overheidsgrenzen heen; grenzeloos samenwerken,” aldus Katja.

Geertje zegt: “Onze bijzondere positie zie ik zeker als een meerwaarde: we zijn onafhankelijk, maar wel betrokken als rijkscollega.” Katja vult aan: “En natuurlijk hoe je ons inschakelt, dat zie ik ook als een meerwaarde: we zijn een vorm van inbesteden omdat we bij de Rijksoverheid zitten.”

Inbesteden, wat is dat precies?

Katja: “Inbesteden betekent eigenlijk aanbesteden met benefits. Voor onze inzet is namelijk geen aanbestedingstraject nodig. In theorie zouden we morgen dus al kunnen beginnen.”

Geertje voegt lachend toe: “Maar kom tijdig met je vraag. Op dit moment hebben we niemand ‘op de bank’. We werken naast onze vaste bezetting met een Flexschil om zo goed mogelijk aan de vraag te voldoen. De Flexschil bestaat uit professionals afkomstig uit alle hoeken van de Rijksoverheid.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

Katja: “Dat we echt waarmaken dat we overal in en voor het Rijk werken. We komen in Groningen en op de Cariben. Maar we leveren onze diensten ook van bestuurlijk niveau tot in de haarvaten van de organisatie.” Geertje voegt toe: “Ons werk geeft ons bovendien toegang tot een heel mooi netwerk en uitdagende opdrachten. Voor professionals in de Flexschil geldt vaak dat zij graag via ons worden ingezet, zodat ze creativiteit en nieuwe ideeën kunnen uitwisselen met vakgenoten.”

Katja: “Het mooie aan de Flexschil is dat, ondanks dat deze professionals niet in dienst zijn van Rijksconsultants, zij wel het ‘Rijksconsultants DNA’ hebben. Door zich aan ons te verbinden kunnen ze via tijdelijke opdrachten hun eigen horizon verbreden. Lees dit dus ook gerust als een oproep, want naast mooie opdrachten, staan we ook altijd open voor nieuwe vakgenoten die ons en de Rijksoverheid verder willen brengen.”

Samen sluiten ze af: “We maken de Rijksoverheid echt een stuk beter, en dat maakt ons bijzonder trots.”