Onze services

Rijksconsultants biedt tijdelijke ondersteuning bij de Rijksoverheid met verandermanagement | interimmanagementment | project- en programmamanagement | organisatieadvies.

rijksconsultants-helpdesk corona-gerelateerde organisatievraagstukken

Helpdesk corona-gerelateerde organisatievraagstukken

Rijksconsultants zijn ook op afstand inzetbaar. De meeste van onze lopende interim-opdrachten en adviestrajecten lopen dan ook gewoon door tijdens de coronacrisis; we communiceren via nieuwe kanalen waaraan we inmiddels gewend beginnen te raken.

Door de crisis ontstaan er ook nieuwe organisatievraagstukken. Soms gaat het over de manier waarop we nu, tijdens de crisis, het werk organiseren of hoe je als manager je team in crisistijd kunt aansturen. Er zijn ook veel teams of organisaties die nu willen nadenken over de impact van de crisis op de toekomstige situatie: hoe ziet de organisatie eruit in ‘het nieuwe normaal’? Wat kunnen we leren van deze periode en wat willen we daarvan vasthouden?

Voor dit soort vragen hebben we een helpdesk voor corona-gerelateerde vraagstukken geopend. Onze adviseurs zijn beschikbaar om mee te denken en helpen bij corona-gerelateerde management- en organisatievraagstukken. Ook bij acute knelpunten adviseren we graag. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en zonder verdere verplichtingen. Als je vraag is ingegeven door de corona-crisis kijken we naar een passende financiering.

Meer weten?  Neem dan contact op met Rijksconsultants via 06-27032985 of contactrijksconsultants@rijksoverheid.nl.

Verandermanagement

Sta je voor een grote veranderuitdaging? Rijksconsultants helpt je bij de realisatie van inhoudelijke, strategische en/of cultuurveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan

  • de implementatie van een digitaliseringsproject ;
  • de invoering van (personal) leadership; 
  • het ontvlechten of samengaan van organisatieonderdelen;
  • de introductie van nieuwe samenwerkingsverbanden;
  • de implementatie van nieuwe processen en werkwijzen.

Van overheidsorganisaties wordt wendbaarheid en een sneller aanpassingsvermogen verwacht. Zo kunnen ze beter inspelen op continue veranderingen in de maatschappij. Dit vraagt intern vaak om een nieuwe organisatieinrichting met een nieuwe manier van werken en een nieuwe mentaliteit.

Wanneer je zo’n verandertraject opzet en doorloopt is het de kunst om zowel de harde kant (structuur, processen en systemen) als de zachte kant (mens en cultuur) evenveel aandacht te geven. Alleen als beide aspecten in balans zijn levert dit je een blijvende verandering op. Rijksconsultants hebben oog voor alle facetten van een veranderopdracht en kunnen hierdoor het gehele project leiden.

Interimmanagement +

Zoek je tijdelijke invulling van een managementfunctie en zit hier ook een verandercomponent in? Dan zijn onze rijksconsultants snel en zonder inkooptraject inzetbaar op ieder managementniveau; van interim-afdelingshoofd tot interim-directeur.
Door hun rijksbrede ervaring zijn rijksconsultants vertrouwd met het primaire (beleids)proces, de bedrijfsvoering en de cultuur van uiteenlopende rijksonderdelen. Vanuit eerdere opdrachten nemen ze ook telkens weer nieuwe kennis en ervaring mee en passen deze waar mogelijk toe.

Project- en programmamanagement

Of je nu een verander- of interimmanager aanstelt, beiden zijn inzetbaar op projecten en programma's die gericht zijn op het realiseren van belangrijke en uitdagende (verander)opgaven. Onze rijksconsultants hebben ruime ervaring met het opzetten van project- en programmamanagement, maar kunnen je ook helpen om bestaande projecten en programma’s vlot te trekken en zo doelgericht tot een goed resultaat te komen. Ze werken hierbij met beproefde managementmethodes, zoals Prince2, MSP en Agile scrum. 

Procesbegeleiding en advies

Krijg je graag advies over specifieke uitdagingen binnen jouw organisatie? Rijksconsultants helpt je ook graag met advies en begeleiding, zoals bij:

  • de invoering van een nieuwe processen of werkwijzen ;
  • de uitvoering van een (beleids-)evaluatie;
  • de inrichting van een effectief proces voor juiste strategiebepaling;
  • de begeleiding van een managementteam met een veranderopgave.

Meer weten?

Wil je graag samen nagaan wat voor ondersteuning je zou kunnen gebruiken? Vraag dan een adviesgesprek aan.

Uitgelicht