Interimmanagement +

Zoek je tijdelijke invulling van een managementfunctie en zit hier ook een verandercomponent in? Dan zijn onze rijksconsultants snel en zonder inkooptraject inzetbaar op ieder managementniveau; van interim-afdelingshoofd tot interim-directeur.
Door hun rijksbrede ervaring zijn rijksconsultants vertrouwd met het primaire (beleids)proces, de bedrijfsvoering en de cultuur van uiteenlopende rijksonderdelen. Vanuit eerdere opdrachten nemen ze ook telkens weer nieuwe kennis en ervaring mee en passen deze waar mogelijk toe.