Managementontwikkeling

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend en daarmee veranderen vaak ook de eisen en wensen die aan managers worden gesteld. Kortom, er ontstaat behoefte aan managementontwikkeling als onderdeel van de bredere organisatieontwikkeling.

Inhoud en aanpak

Voor managementontwikkelingstrajecten hanteren we vanuit Rijksconsultants de volgende uitgangspunten:

Verbinding tussen organisatie- en managementontwikkeling
Een leersetting waarin organisatie- en managementvragen verbonden worden: managementontwikkeling in samenhang met het primair proces. De combinatie van managementontwikkeling en organisatieontwikkeling is verreweg het meest succesvol. Dit biedt namelijk de meeste garantie voor daadwerkelijke inbedding en verandering in de organisatie. Deze combinatie vraagt wel om nauwe betrokkenheid van het hoger management.

Verbinding tussen rationele en emotionele mechanismen
Effectief leidinggeven vereist dat managers intuïtieve en emotionele inzichten kunnen combineren met agenda’s en strategische plannen. Zij leren om de verbinding te maken tussen de harde en rationele businesskant van de organisatie en de meer verborgen en emotionele mechanismen. Zo kunnen ze patronen in organisatiegedrag ontdekken en  daarop sturen.

Verbinding tussen interne en externe ontwikkeling
In de huidige, snel veranderende omgeving van organisaties is het van belang dat de managers beter toegerust worden om te kunnen werken met zowel de invloed van buiten (zoals politiek en beleid) als van binnen de organisatie (zoals organisatieveranderingen en verschuivende doelstellingen).

Verbinding tussen de taak van de organisatie en nieuwe rolinvulling
In managementdevelopmenttrajecten is de levende praktijk van organisaties het vertrekpunt. Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen de inhoud van het werk, systeemkenmerken van de organisatie, de rollen die mensen daarin vervullen en de emoties van mensen. Deze verbanden beïnvloeden de werkprocessen en mogelijk de resultaten zonder dat managers zich daar altijd  bewust van zijn. Concreet gezien betekent het dat managers in het -managementontwikkelingstraject werken aan een nieuwe rolinvulling, passend bij de organisatie en haar context.

Deze aanpak bij een managementontwikkelingstraject maakt het mogelijk om aan diverse aspecten tegelijkertijd te werken. Zo gaat professionele ontwikkeling van managers hand in hand met organisatieontwikkeling: deze twee beïnvloeden en voeden elkaar voortdurend.

We werken bij Rijksconsultants met managementontwikkelingstrajecten die bestaan uit   uiteenlopende leer- en werkvormen. Daarnaast maken we gebruik van ontwikkelgesprekken, inhoudelijke modules en intervisie.


Resultaat

Met deze aanpak wordt het mogelijk om:

  • Taak- en rolgericht werken centraal te stellen, ook als het moeilijk wordt. Managers krijgen een beter besef  van de eigen rol en de toegevoegde waarde vanuit de rol voor de organisatie;
  • Beter om te gaan met werkinhoudelijke spanning en ongemak;
  • Vaardigheden op het gebied van persoonlijke sturing (in groepen) te ontwikkelen;
  • Helderheid te krijgen in grenzen en interafhankelijkheden tussen systemen;
  • Tijd te nemen voor reflectie.

Rijksconsultants gaat voorafgaand aan het managementontwikkelingstraject in gesprek met diverse stakeholders binnen de organisatie, zoals de directie, om met elkaar het eindbeeld/de leeropbrengsten verder te formuleren; wanneer zijn we tevreden over de resultaten van het traject?
 

Voor wie

Voor organisaties binnen de Rijksoverheid die zich verder willen ontwikkelen en daarbij specifiek aandacht willen besteden aan de ontwikkeling van managers, het management of een bepaalde managementlaag.

Uitgelicht