M(T)O goes live!

Hoe gaan we met elkaar verder na een Medewerkers(Tevredenheids)Onderzoek (M(T)O)?

Vrijblijvendheid en anonimiteit

Veel M(T)O’s steunen op vrijblijvendheid en anonimiteit. Het idee is dat medewerkers hiermee sneller deelnemen aan een M(T)O. Maar de vrijblijvendheid kan juist voor een gebrek aan betrokkenheid en deelname zorgen: ‘Het heeft geen zin om deel te nemen aan het M(T)O, want met de resultaten wordt toch niets gedaan!’

Daarnaast kunnen de resultaten door anonimiteit voor een verkeerd beeld zorgen en zelfs kwaad bloed zetten: Geven nu alleen de hardste schreeuwers hun mening? En waarom heeft de manager nooit eerder bepaalde feedback ontvangen? Het wantrouwen wordt gevoed.

Veilige omgeving

M(T)O goes live! biedt een veilige omgeving voor een groepsgesprek waarin we de betekenis van de uitkomsten uit een M(T)O bespreken, in direct contact met elkaar en op een veilige en respectvolle manier. We vinden verbinding en diepgang in dit gesprek over onderwerpen die er voor medewerkers echt toe doen. En we zorgen ervoor dat de M(T)O resultaten ook echt leiden tot verandering.

M(T)O goes live! geeft antwoord op vragen als:

 • Wat betekenen de uitkomsten van een M(T)O?
 • Hoe verklaren we de uitkomsten?
 • Wat is het verhaal erachter?
 • Hoe zorgen we er samen voor dat we passende, zinvolle en concrete vervolgacties kiezen?
   

Inhoud en aanpak

Een ervaren facilitator vanuit Rijksconsultants begeleidt het gesprek. De facilitator heeft kennis van en ervaring met groepsdynamica en gebruikt verschillende gesprekstechnieken. Hierdoor ontstaat een constructieve en betekenisvolle dialoog. En daar ligt vaak de sleutel om  bepaalde spanningen en zorgen te duiden en écht aan te pakken. Het is mogelijk dat de facilitator samen met een begeleider van de organisatie (niet de eigen leidinggevende) de gesprekken voert. De begeleider noteert bijvoorbeeld gesprekspunten, registreert de non-verbale communicatie en ondersteunt de facilitator in de moderatorfunctie. De facilitator traint deze duopartner voorafgaand aan de gesprekken, vanuit het ‘train de trainer’- idee.

In de M(T)O goes live! werken we met verschillende gespreksrondes waarin heldere gespreksregels gelden. Eerst komen alleen medewerkers aan het woord. Daarna is het de beurt aan de leidinggevende  die met de medewerkers in gesprek gaat over wat zij net besproken hebben. De facilitator zorgt ervoor dat de besproken thema’s en bijbehorende vervolgafspraken in een verslag terechtkomen.
 

Resultaat

Het resultaat van M(T)O goes live!-is verbinding en diepgang, door onder andere:

 • helderheid te krijgen over ervaringen, beelden en wensen over het werk, de organisatie en de leiding;
 • verwachtingen over taak en rol van de leidinggevende én medewerkers uit te wisselen, uit te dagen en bij te stellen;
 • concrete handvatten voor vervolgacties te benoemen;
 • met elkaar een startpunt te maken voor gezamenlijke formulering van nieuwe ontwikkelstappen;
 • een toename van het wederzijds vertrouwen om moeilijke onderwerpen niet uit de weg te gaan, maar daarover het gesprek aan te gaan.
   

Voor wie

Voor teams (medewerkers en leidinggevende), op afdelings- directie- en/of organisatieniveau. Zo geeft M(T)O goes live! niet alleen inzichten op teamniveau, maar ook inzicht in het bredere systeem.
 

Duur

Een bijeenkomst duurt 3 uur.

Uitgelicht