Pressure Cooker

De pressure cooker is een instrument om in één dag, met verschillende partijen met een gedeeld vraagstuk/opgave, tot een gezamenlijk beleidsstuk te komen. Dus niet meer maandenlang zwoegen op een stuk en dan alsnog de verschillende belangen niet bij elkaar krijgen, maar met alle betrokkenen tegelijkertijd werken aan hetzelfde stuk. Daarbij is er aandacht voor de taken en verantwoordelijkheden van  iedere individuele deelnemer, maar benadrukken we ook de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid.

Inhoud en aanpak

Een dag in de pressure cooker vraagt om een goede voorbereiding. In de voorbereiding nodigen we de stakeholders  (medewerkers en bestuurder/beslissers) uit. We leggen hun op hoofdlijnen het doel van de dag voor. Daarnaast ontvangen alle deelnemers relevante stukken.

Tijdens de dag werkt iedereen in verschillende groepssamenstellingen aan onderdelen van het vraagstuk/de opgave. De input van die tekstblokken wordt in de ochtend gezamenlijk bepaald. In de middag worden de stukken daadwerkelijk geschreven en aan het einde van de dag wordt het eindresultaat aangeboden aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld de verantwoordelijk Directeur Generaal).

pressure cooker
Beeld: ©UBR| Rijksconsultants
Pressure cooker: van procesgericht werken over verschillende lijnen in een langdurig traject, naar het gezamenlijk, doelgericht, centraal werken binnen een kort tijdsbestek.

Resultaat

Het gezamenlijk resultaat bestaat uit twee delen:

  • Inhoudelijk: aan het einde van de dag ligt er een concepttekst waaraan alle betrokkenen hebben gewerkt. Soms is deze tekst helemaal af, soms moet er nog een slag over gemaakt worden. Dit zal een stuk eenvoudiger verlopen omdat alle betrokkenen zelf verantwoordelijk zijn voor het concept.
  • Procesmatig:  (begin van) een sterk verbeterde samenwerking.

Voor wie

Voor organisaties die voor een multidisciplinair vraagstuk/opgave in een korte tijd resultaat willen bereiken met alle betrokken partijen.

Duur

De pressure cooker duurt een hele dag. Daarnaast vragen we voorbereiding van alle deelnemers.

Uitgelicht