Taakontwikkeling in teams

Wanneer een organisatie de teamsamenwerking wil verbeteren zien we vaak dat de eerste reflex is om met elkaar “de hei op te gaan” om elkaar beter te leren kennen en zo aan teambuilding te doen. Deze initiatieven starten vaak veelbelovend. Iedereen is enthousiast en heeft vertrouwen in de toekomst. Bij terugkomst op het werk blijkt echter vaak al gauw dat datgene wat is opgebouwd  op de teambuildingsdag moeilijk over te dragen is naar het dagelijks werk. De goede voornemens sterven een stille dood.

Met ‘Taakontwikkeling in teams’ behoud je de goede voornemens wèl, bevorder je de teamsamenwerking en verbeter je het functioneren van de organisatie.

Inhoud en aanpak

De taak van het team staat centraal in dit traject. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo bijzonder, maar dat is het wel. Vaak wordt namelijk uit het oog verloren dat juist die taak de reden is waarom je een team vormt. Met als gevolg dat samenwerking geen middel meer is maar een doel op zich wordt; ‘de samenwerkingsproblemen moeten eerst worden opgelost, voordat we de taak bij de horens kunnen vatten’. Door die opvatting verschuift het referentiekader: niet de taak staat meer centraal, maar de onderlinge samenwerking. Alsof samenwerking op zichzelf kan staan.

Bij taakontwikkeling in teams wordt gekeken wat nodig is om de gezamenlijke opdracht (de gemeenschappelijke taak) te vervullen. Hierdoor ligt de focus ook niet meer op de persoonlijke relaties, maar op het werk dat gedaan moet worden. Dit maakt het  mogelijk om conflicten in teams te zien als  inhoudelijke verschillen met betrekking tot de taak of de uitvoering daarvan, in plaats van als  individuen die het niet goed met elkaar kunnen vinden.

Resultaat

Taakontwikkeling in teams zorgt voor:

  • het centraal stellen van de taak, waardoor de resultaatgerichtheid groter wordt;
  • helderheid over wederzijdse verwachtingen en respect voor de rol(len) die ieder teamlid heeft;
  • meer onderling vertrouwen;
  • het gevoel samen aan een doel te werken en niet samen in gedoe te werken.

Voor wie

Voor teams binnen de Rijksoverheid.
Het is ook mogelijk om taakontwikkeling breder toe te passen, waarbij we met een gehele afdeling, directie of organisatie werken.

Duur

Intensieve sessies van 8-10 weken.

Uitgelicht