Alle verhalen

Lees hier de verhalen van verschillende rijksconsultants en de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Zij vertellen over de uitdagingen waar ze voor stonden in verschillende ontwikkel-, organisate- en verandertrajecten bij de Rijksoverheid en hoe ze die samen met Rijksconsultants aangingen.

Een brug bouwen terwijl je erop loopt

Nicole Huijskes kreeg tijdens de coronacrisis een uitdagende opdracht: Zet met een speciaal team een Logistiek Coördinatie Centrum op voor het Caribische deel van het koninkrijk. Zo konden in coronatijd ook voor de relatief geïsoleerde Caribische eilanden de cruciale, vitale processen in gang blijven. Lees meer...

RWS - Districtoverstijgend werken - Rijksconsultants

Van gebiedsgericht naar productgericht werken

Arno Valkhof is Directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat (RWS) Oost-Nederland.  Als net aangetreden directeur kreeg hij in 2018 de opdracht om districten samen te voegen en de ontwikkeling naar districtoverstijgend werken verder uit te rollen. Lees meer...

Rijksconsultants LNV-case

Organisatieontwikkeling Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksconsultant Renske van Geel werkte in nauwe samenwerking met de staf- en beleidsafdelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de ontwikkeling van dit nieuwe departement. Lees meer...

Logistieke Hub Den Haag - Rijksconsultants

Logistieke Hub Den Haag

Rijksconsultants leverde een belangrijke bijdrage aan de publiek-private samenwerking in de realisatie van de Logistieke Hub Den Haag; een slimmere en duurzamere organisatie van de aanlevering van facilitaire goederen aan rijkspanden. Lees meer...

Oprichting GFCE Foundation - Rijksconsultants

De vorming van de GFCE Foundation

Rijksconsultant Peter van der Werff kreeg als opdracht om vanuit een stuurgroep van BZ, JenV en EZK, een stichting op te richten voor het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE).
Een bijzonder traject met vele verschillende stakeholders. Lees meer...

Districtoverstijgend werken bij Rijkswaterstaat Oost – Nederland

In 2019 rondde rijksconsultant Ton Oudenhuijsen zijn klus bij Rijkswaterstaat Oost - Nederland af. Hij had de organisatie geholpen bij een kanteling van een gebiedsgerichte organisatie naar een product-/netwerkgerichte organisatie. Lees meer...

rijksconsultant Pieter de Flines - SCP

Koersversterking en -verankering Sociaal Cultureel Planbureau

Rijksconsultant Pieter de Flines hielp het MT van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de nieuwe organisatiekoers te versterken, te verankeren en te implementeren. Lees meer...