De vorming van de GFCE Foundation

Rijksconsultant Peter van der Werff vertelt over zijn bijdrage aan het opzetten van een nieuwe stichting voor het Global Forum on Cyber Expertise.

rijksconsultant Peter van der Werff

De opdracht

Richt, vanuit een stuurgroep van BZ, JenV en EZK, een stichting op voor het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). Een wereldwijd netwerk van o.a. landen, private organisaties en wetenschappelijke instituten.

De aanpak

“Het proces had enkele bijzondere kenmerken. Een stichting in het leven roepen, met betrokkenheid van de Tweede Kamer en de landsadvocaat, was relatief onontgonnen terrein. Daarnaast hadden we te maken met het opdrachtgeverschap vanuit drie ministeries die niet altijd op één lijn zaten. Ook waren er soms persoonlijke strubbelingen tussen betrokkenen. Voor het proces was het van belang dat ik als adviseur steeds een onafhankelijke positie bleef houden. Ik heb het een heel bestuurlijk proces gemaakt met veel interactie binnen de stuurgroep. Vraagstukken waar ik me mee bezighield waren het organiseren van checks & balances tussen het GFCE-netwerk en de stichting; de taken en portefeuilles binnen het bestuur en de verhouding tussen bestuur en secretariaat.”

Het resultaat

  • De GFCE Foundation, bestaand uit bestuur en secretariaat
  • Strategie: Nederlands perspectief op een open en veilige cyberspace
  • Beschrijving van de Foundation, de organisatie, de taken, de positie in het GFCE-netwerk, en met name een beschrijving van de besturing

Waarom Rijksconsultants

“Rijksconsultants zorgt voor steun en vertrouwen in complexe, onzekere trajecten. Opdrachtgevers zien dat wij mee het proces ingaan en de samenwerking opzoeken. Daarnaast zijn we doortastend, flexibel, onafhankelijk en scherp. We vragen door, luisteren en weten uit alle verschillende geluiden een heldere lijn te definiëren. ”