Logistieke Hub Den Haag

Rijksconsultants Anthon Klapwijk, Lisette de Waard en Joline van Viegen vertellen:

De opdracht

Zorg voor een slimmere en duurzamere organisatie van de aanlevering van facilitaire goederen aan rijkspanden in Den Haag. Een centraal distributiepunt waar goederen worden verzameld, gebundeld en met zero-emissievervoer geleverd aan rijkslocaties in de binnenstad: een logistieke hub.

De aanpak

Samen met TNO deden we grondig onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een hub in Den Haag. Uit een studie van de Hogeschool van Amsterdam bleek dat veel logistieke hubs in Nederland mislukten. Om de slagingskans van deze hub te vergroten zetten we de vijf bekende faalfactoren uit eerder onderzoek om naar succesfactoren. Eén daarvan was ‘voldoende volume’. We zochten dus zoveel mogelijk samenwerkingspartners: o.a. de gemeente Den Haag, een aantal grote bedrijven, en partijen binnen de Rijksoverheid. Ook consulteerden we logistieke dienstverleners in binnen- en buitenland. Dit alles resulteerde in een vrij uniek publiek-privaat aanbestedingstraject. De aanbesteding werd gegund aan een consortium van logistieke dienstverleners.

Het eindresultaat

  • De Rijksoverheid levert ook op deze manier een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en inspireert andere gemeentes.
  • Bundeling van de facilitaire goederenstroom zorgt voor efficiënte stedelijke goederendistributie.
  • Zero-emissietransportmiddelen die minder kilometers rijden verbeteren de luchtkwaliteit.
  • De vermindering van het aantal verkeersbewegingen verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Waarom Rijksconsultants

Het logistieke hub-project was echt iets voor Rijksconsultants, omdat hier veel zaken in samenkwamen waar we goed in zijn; dingen versnellen, complexiteit reduceren naar concrete stappen, het bedenken van innovatieve oplossingen en het samenbrengen van veel verschillende partijen en belangen!

bakfiets2