Organisatieontwikkeling Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksconsultant Renske van Geel vertelt:

Rijksconsultants LNV-case

De opdracht

Geef meer kleuring aan de missie, visie en kernwaarden van het  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en formuleer de ontwikkelopgave en een ontwikkelplan.

De aanpak

“Allereerst voerden we een organisatiediagnose uit. Op basis van deze diagnose en de geformuleerde uitgangspunten van de Bestuursraad stelden we een ontwikkelplan op. We kozen uiteindelijk voor een ontwikkelplan vanuit de gedachte ‘LNV als één organisatie’.
Ook leverde Rijksconsultants een bijdrage aan de implementatie: In vraaggestuurde sessies werkten we aan dossiers en cases. Daarbij keken we ook naar (on)bewuste dynamieken en maakten we o.a. gebruik van reflectieve intervisievormen. Daarnaast organiseerden we workshops om bijvoorbeeld  de politieke sensitiviteit te vergroten. Vrij uniek was dat ik als organisatieadviseur mijn eigen rol en opdracht kon vormgeven in nauwe samenwerking met de staf- en beleidsafdelingen van LNV. “

Het resultaat

  •  Een ontwikkelplan met duidelijk omschreven doelstellingen en uitgangspunten:
    - ontwikkelen in de levende praktijk
    - ontwikkelen als doorlopend proces; continu leren, evalueren en reflecteren op de taak
     
  • Inhoudelijke ontwikkelrichting is o.a.:

            - aandacht voor het proces;
            - helderheid in rollen;
            - het belang van een externe oriëntatie in het werk.
 

  • Zakelijkere en efficiëntere samenwerking met externe partijen.

Waarom Rijksconsultants

“Ook in 2020 werkt Rijksconsultants nauw samen met LNV aan de organisatieontwikkeling. We worden door LNV als een logische partner gezien. LNV werkt nu met een groep adviseurs van UBR op verschillende plekken en verschillende niveaus. Dit is waardevol, omdat de adviseurs ook onderling contact hebben over wat er speelt en wat er moet gebeuren.“