Districtoverstijgend werken bij Rijkswaterstaat Oost - Nederland

Rijksconsultant Ton Oudenhuijsen vertelt:

De opdracht

Maak Rijkswaterstaat (RWS) Oost-Nederland uniformer en minder kwetsbaar, met een kanteling van een gebiedsgerichte organisatie naar een product-/netwerkgerichte organisatie. Voer bij het samenvoegen van districten, districtoverstijgend werken in; maak alle werknemers overal in de regio inzetbaar.

De aanpak

“We brachten rust en vertrouwen door de medewerkers al vanaf het begin met een duidelijk verhaal en enthousiasme mee te nemen in het verandertraject. We zorgden ervoor dat ze vooral ook goed geïnformeerd waren over de noodzaak van de verandering naar een nieuwe organisatie en werkwijze. De urgentie van het vernieuwings- en renovatietraject van wegen, sluizen, bruggen etc. zetten we in om de nieuwe werkwijze in te voeren. We inventariseerden tegelijkertijd waar er (on)voldoende expertise was en zorgden indien nodig voor noodzakelijke verschuiving of werving. “

Het resultaat

  • Een uniform werkende, flexibele organisatie zonder kwetsbare locaties of netwerken, doordat medewerkers districtoverstijgend inzetbaar zijn.
  • Minder storingen of zaken die blijven liggen.

Waarom Rijksconsultants

"Als rijksconsultant bracht ik veel ervaring mee uit eerdere klussen. Ik had al vaker meegewerkt aan de invoering van een vorm van matrix-sturing en ervaring met meerdere verandertrajecten; neem de medewerkers mee vanuit een helder en kloppend verhaal. Er mag geen twijfel zijn over de noodzaak om het onderliggende probleem aan te pakken. Dat helpt om medewerkers die opzien tegen de verandering (en die waren er!) over de streep te trekken en te laten meewerken.”

Ton Oudenhuijsen