Rijksconsultant aanvragen

Om tot de beste resultaten te komen moeten opdrachtgever, opdracht en rijksconsultant goed bij elkaar passen. We besteden daarom veel aandacht aan de intake van een opdracht en het vinden van de juiste match.

De juiste match

Bij de intake maken we afspraken over:

  • de afbakening
  • de benodigde expertise
  • het bijbehorende zoekprofiel

Vervolgens leggen we een aantal cv’s aan de opdrachtgever voor.
Voor complexe vraagstukken kunnen we een klein team inzetten, bestaande uit collega’s (UBR-breed) met meerdere expertises.

Offerte

Zodra er sprake is van een wederzijdse match tussen opdrachtgever en rijksconsultant, maken we een offerte op met daarin de:

  • beoogde resultaten
  • deadlines
  • beschikbare middelen
  • kosten
  • evaluatiemomenten

Tarieven

Afhankelijk van de duur van de opdracht en het schaalniveau van de rijksconsultant, werken we met vaste uur- of maandtarieven. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. De tarieven worden elk jaar vastgesteld door het ministerie van BZK.

Rijksconsultant aanvragen

Vul voor het aanvragen van een Rijksconsultant onderstaand formulier in.

Let op: vergeet niet op verzenden te klikken, nadat je jouw gegevens hebt gecontroleerd. Bij een juiste aanmelding ontvang je een bevestigingsmail van ons.

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om de juiste match te maken tussen de opdracht en de rijksconsultant en zo tot passende dienstverlening en de beste resultaten te komen. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens om vanuit Rijksconsultants passende dienstverlening binnen de Rijksoverheid te bieden.

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

Persoonsgegevens van mogelijke opdrachtgevers worden verwerkt in een zgn. leadslijst.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Persoonsgegevens van mogelijke opdrachtgevers worden bewaard tot 1 week na intrekken of vervullen van melding van behoefte aan een rijksconsultant. Opdrachten die worden vervuld, worden neergelegd in een door beide partijen te tekenen offerte die wordt gearchiveerd in Digidoc volgens de Archiefwet gehanteerde bewaartermijnen.

Wat zijn je rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *