Tijdelijk werken als rijksconsultant

Wil je als rijksmedewerker je ervaring als organisatieadviseur, interim-, project- of programmamanager vergroten? En snap je dat verandering de enige constante is? Dan is onze Rijksconsultants Flexschil wellicht iets voor jou.

Rijksconsultants-DNA

Om succesvol aan de slag te gaan als rijksconsultant, zul je over een bepaald DNA moeten beschikken: Rijksconsultants zijn constructief, opgewekt en nieuwsgierig: ze werken vanuit een positieve grondhouding, zijn in staat om oordeel uit te stellen en hebben de ambitie om te verbeteren. Dat betekent dat ze het nieuwe met openheid tegemoet treden, met een energieke en positief-kritische houding aan de slag gaan en nooit zijn uitgeleerd. Een rijksconsultant kijkt steeds opnieuw, fris en zonder oordeel of vooringenomenheid naar een nieuwe opdracht. Een rijksconsultant heeft een groot reflectief vermogen en blijft ook daardoor continu in ontwikkeling.

Professionalisering en ontwikkeling

Rijksconsultants zoekt professionals binnen het Rijk, in de schalen 12 t/m 15, die zich willen blijven ontwikkelen. We bieden een professionele en dynamische werkomgeving. Werken bij Rijksconsultants betekent:

  • werken aan jezelf door deel te nemen aan groepsopleidingen, intervisie, kenniskringen, en nieuwe uitdagingen en ervaringen aan te gaan;
  • werken aan je netwerk;
  • werken aan je loopbaan en bouwen aan je cv.

Je neemt regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten en kunt je aansluiten bij een kenniskring waarin je met collega’s kennis deelt. Daarnaast krijg je voor elke opdracht een 'schaduwmanager' toegewezen. Dit is een collega met wie je kunt sparren en die je helpt bij onverwachte uitdagingen in je opdracht. Tot slot wordt er eens per maand een professionaliseringsmiddag over een relevant onderwerp georganiseerd.
Zo zorgen we er voor dat je je altijd gesteund voelt en voldoende ontwikkelt.

Detachering

Als consultant in de Flexschil ben je voor een bepaalde tijd of de duur van een opdracht gedetacheerd bij UBR| Rijksconsultants. Na deze periode keer je met je nieuw opgedane kennis en ervaring terug in je huidige functie bij het Rijk.

De Flexschil is vooral bedoeld om ervaring op te doen met interimmanagement, verandermanagement, organisatieadvies en organisatieontwikkeling binnen verschillende opdrachten. Deze variëren in lengte van minimaal een half jaar tot maximaal twee jaar. Naast de Flexschil beschikt Rijksconsultants over een vaste kern van medewerkers van managers en adviseurs.

Voldoe jij aan het geschetste profiel en blijf je graag doorontwikkelen? Scroll dan zeker door naar het aanmeldformulier en sluit je aan bij Rijksconsultants!

GEZOCHT: Projectmanagers huisvestingsprojecten

We zijn op het ogenblik speciaal op zoek naar projectmanagers met ervaring of affiniteit met huisvestingprojecten.

Er is in verband met een groot aantal huisvestingsbewegingen binnen het Rijk namelijk een toenemende vraag naar Gemandateerd Opdrachtgevers (GO’s ) en Integraal Projectmanagers Masterplannen (IPM'ers). 
Als projectmanager vervul je de GO- of IPM-functie als rol vanuit onze Rijksconsultants Flexschil. Je krijgt de leiding over één of meerdere masterplannen, afhankelijk van beschikbare tijd, ervaring en complexiteit van het project.

Rijksbrede beleidsthema’s als portefeuilleverduurzaming of SMART Building-toepassingen en de werkomgeving van de toekomst zijn onderdeel van de opgave. Uiteraard krijgen ook recente ontwikkelingen als Covid-19 aandacht in de masterplannen.

Hieronder vind je de functieprofielen. Voldoe je aan het profiel, meld je dan meteen aan via onderstaand formulier.

Aanmelden Rijksconsultants Flexschil

Rijksmedewerker en enthousiast geworden? Meld je direct aan via onderstaand formulier.

avg-nl

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om een flexibele schil van Rijksconsultants te formeren die via UBR Rijksconsultants opdrachten kunnen doen bij onderdelen van de rijksoverheid. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, die je via het formulier invult, om een flexibele schil van Rijksconsultants te formeren die via UBR Rijksconsultants opdrachten kunnen doen bij onderdelen van de rijksoverheid. Anders zijn wij niet in staat een opdracht en een potentiele Rijksconsultants goed op elkaar aan te passen.

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om een flexibele schil van managers te formeren die via UBR Rijksconsultants opdrachten kunnen doen bij onderdelen van de rijksoverheid. Wij gebruiken ook je gegevens om de opdracht en een potentiele Rijksconsultants goed op elkaar aan te passen. Je vraag wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

De persoonsgegevens van mogelijke opdrachtgevers worden verwerkt op een zgn. leadslijst en worden bewaard tot 1 week na intrekken of vervullen van melding van behoefte aan een interimmanager. Opdrachten die worden vervuld, worden neergelegd in een door beide partijen te tekenen offerte die wordt gearchiveerd in Digidoc volgens de volgens de Archiefwet gehanteerde bewaartermijnen. CV’s en profielen van medewerkers t.b.v. de flexibele schil van Rijksconsultants worden op gelijke wijze gearchiveerd. Heb je aangegeven dat je geen deel meer wenst uit te maken van de flexibele schil die via UBR Rijksconsultants opdrachten kunnen doen bij onderdelen van de rijksoverheid dan worden je gegevens onmiddellijk gewist.

Wat zijn je rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring