Meld een datalek

Heb je een datalek ontdekt of heb je een vermoeden? Laat het ons weten. Wanneer wij de meldig ontvangen, zullen wij dit per direct onderzoeken. 

Indienen melding datalek

Vul voor het indienen van een datalek onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Vul hier het telefoonnummer in waar u goed bereikbaar op bent.

Beschrijf kort wat er is gebeurd, waar het is gebeurd en wat de status is.

Welke persoonsgegevens zijn betrokken bij het datalek? *

Meerdere opties zijn mogelijk

Beschrijf kort degene van wie de persoonsgegevens zijn gelekt

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je melding in de behandeling te nemen en contact met je op te nemen indien nodig. Je persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard. Je informatie wordt gedeeld met de Information Security Officer van UBR en indien noodzakelijk met de betrokken leidinggevenden van de UBR-services. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen je gegevens omdat dit noodzakelijk is om het datalek op een goede manier af te handelen. Wij gebruiken je gegevens op basis van één van de volgende grondslagen: uitvoeren van een overeenkomst of je toestemming.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

UBR ontvangt je persoonsgegevens en gebruikt deze voor de registratie van het datalek. Voor de afhandeling en de beoordeling van het datalek word je informatie gedeeld met de Information Security Officer van UBR en indien noodzakelijk met de betrokken leidinggevenden van de betreffende UBR-service. Persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na het afronden van het datalek worden je gegevens verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *