Meld een klacht of een compliment

Ben je tevreden over onze dienstverlening of heb je een klacht? Laat het ons weten. Jouw reactie helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. 

Geef bij het indienen van je klacht aan wat je ervaarde en verwachtte van ons.

Ontvangstbevestiging van je klacht

Wij streven ernaar om jou binnen 5 werkdagen in contact te krijgen met de adviseur die (inhoudelijk meer) kennis heeft over jouw klacht.

Behandeling van je klacht

Onze adviseur treedt in contact met jou om meer informatie te verkrijgen over datgene waar je minder tevreden over bent. Samen met de adviseur wordt gewerkt naar een oplossing of uitleg/verklaring waar beide partijen zich prettig bij voelen. Wij hopen dit te bereiken binnen 15 werkdagen (geteld vanaf de dag dat de klacht is aangemeld bij ons).

Afronding klacht

Aan jou wordt ter afronding gevraagd of de aangemelde klacht naar tevredenheid is afgerond en of je de organisatie nog iets wil meegeven.

Klacht of een compliment indienen

Vul voor het indienen van een klacht of een compliment onderstaand formulier in. Gebruik voor een klacht aan RBO het volgende klachtenformulier.

Wat wil je melden? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je klacht in behandeling te nemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben je gegevens nodig om je in contact te brengen met de juiste adviseur van UBR.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Je gegevens worden gedeeld met de adviseur van UBR die je klacht in behandeling neemt. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

UBR bewaart je gegevens niet. De adviseur van UBR die je klacht behandelt verwijdert je gegevens nadat de klacht is afgehandeld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *