Single Points of Contact UBR Personeel

Met strategische en tactische vragen over de dienstverlening van UBR Personeel is een Single Point of Contact (SPOC) het eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers. De services van UBR Personeel zijn: Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht, Arbeidsmarkt, Bedrijfszorg, Inclusiviteit, Loopbaan- en Talentontwikkeling en Organisatie-inrichting. Dit is het overzicht.

Ministeries

Ministerie van Algemene Zaken
SPOC: Mariëtte Klein

Ria Gelderblom

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO)
SPOC: Ria Gelderblom

Fred Steinweg2

Ministerie van Buitenlandse Zaken
SPOC (tijdelijk): Fred Steinweg

Ministerie van Defensie
SPOC: Agnes van der Aa

Fred Steinweg2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Agentschap Telecom
Autoriteit Consument en Markt
Dienst ICT Uitvoering
Rijksdienst Ondernemend Nederland
Staatstoezicht op de Mijnen
SPOC (tijdelijk): Fred Steinweg

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk
SPOC: Caroline Wiemer

Hennie Vis

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
SPOC: Hennie Vis

Fredeleen Galjart

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Terugkeer en Vertrek
Hoge Raad
Nederlands Forensisch Instituut
Openbaar Ministerie
SPOC: Fredeleen Galjart

Ilse van Roekel

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Bestuursdepartement, concern
Bureau Financieel Toezicht
Centraal Justitieel Incasso Bureau
Immigratie- en Naturalisatie Dienst
Justiële Informatiedienst
Justis
Raad voor de Kinderbescherming
Schadefonds Geweldsmisdrijven
SPOC: Ilse van Roekel

Fred Steinweg2

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
SPOC (tijdelijk): Fred Steinweg

Willem van Eck

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dienst Uitvoering Onderwijs
Inspectie van het Onderwijs
Nationaal Archief
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
SPOC: Willem van Eck

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Inspectie SZW
Rijksschoonmaakorganisatie
SPOC: Jan Robert Zeelenberg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
CIBG
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SPOC: Narin Ramsoedh

Hoge Colleges van Staat

Margo Scholtens

Algemene Rekenkamer
Eerste Kamer
Kanselarij der Nederlandse Orden
Nationale Ombudsman
Raad van State
Tweede Kamer

SPOC: Margo Scholtes

Shared Service Organisaties

Belastingdienst
SPOC: Caroline Wiemer

Dienst Justitiële Inrichtingen
SPOC: Christine Veldhuizen

Rijkswaterstaat
SPOC: Mariëtte Klein

Zelfstandige Bestuursorganen

Hennie Vis

Autoriteit Persoonsgegevens
SPOC: Hennie Vis

Fredeleen Galjart

College voor de Rechten van de Mens
SPOC: Fredeleen Galjart

Hennie Vis

Nederlandse Zorg Autoriteit
SPOC: Hennie Vis

Fred Steinweg2

Staatsbosbeheer
SPOC (tijdelijk): Fred Steinweg

Overige rijksdienstonderdelen

Fredeleen Galjart

Raad voor de Rechtspraak
SPOC: Fredeleen Galjart

Ria Gelderblom

Stichting ICTU
SPOC: Ria Gelderblom

Contact Klantcontactcentrum

Voor telefonisch contact en overige vragen neem je contact op met het Klantcontactcentrum.