Rijksoverheid tekent overeenkomst met Bloomreach voor toekomstbestendig platform CSO

Begin juli is met Bloomreach een contract ondertekend voor de aanschaf en implementatie van een toekomstbestendig Content Management Systeem (CMS). Dit CMS vormt de technologische basis voor de stapsgewijze vervanging en vernieuwing van het Carrière Sites Overheid (CSO) platform.

CSO logo

Met de vervanging en vernieuwing van het CSO platform wil het Rijk de positie als meest favoriete werkgever van Nederland vasthouden en zich als werkgever blijven onderscheiden op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om de implementatie van het toekomstbestendige CMS waarop vervolgens de vervanging, samenvoeging en ontsluiting van bestaande sites via één platform plaatsvindt: Werken voor Nederland, Werken bij de Overheid, Functiegebouw Rijk en samenvoeging van de Mobiliteitsbank, Rijkstalentencentrum (RTC) en Werkplus tot één Mobiliteitsbank.

Mini-competitie op basis van marktadvies

De opdracht voor het leveren van een toekomstbestendig CMS is uitgezet op basis van een mini-competitie met marktpartijen die binnen de bestaande raamovereenkomst vallen. Voorafgaand aan deze mini-competitie is onderzocht hoe het huidige platform, dat dateert uit 2001 en waarvan de technologie is verouderd, het beste vervangen kan worden. Ook zijn de noodzakelijke en gewenste functionaliteiten in kaart gebracht en getoetst met de markt. Het advies van de markt was helder: begin met het aanschaffen van een toekomstbestendig Content Management Systeem (CMS) als nieuwe technologische basis. Zorg vervolgens voor een stapsgewijze vervanging van de carrière sites met behoud van die functionaliteiten die echt nodig zijn (meer niet). Deze nieuwe basis biedt vervolgens ruimte om verder te vernieuwen.
Met dit marktadvies voor ogen is onder leiding van de HIS, in opdracht van P-Direkt (die zorgdraagt voor ‘het hoe’) en onder projectregie van EC O&P (die zorgdraagt voor ‘het wat’), de mini-competitie gestart. Door de HIS is advies ingewonnen van categorie management ICT Totaaloplossingen (in samenspraak met de categorie Duurzame Inzetbaarheid & Mobiliteit). In mei is intensief samengewerkt aan het beoordelen van binnengekomen offertes. Er zijn consensusmeetings gehouden en als sluitstuk is een demonstratie beoordeeld van het beoogde CMS. De opdracht is uiteindelijk gegund aan Bloomreach als CMS-leverancier en -implementatiepartner.

Projectwerkzaamheden en planning

Met een compact projectteam Vernieuwing CSO wordt samen met Bloomreach het nieuwe CMS rond de zomer geïmplementeerd, waarna de vervanging van de sites kan beginnen. De voorbereidingen zijn al gestart. Hiervoor is een implementatieplan opgezet bestaande uit een initiatiefase, een implementatiefase en een nazorg- en supportfase. Naast een technische implementatie van het CMS zelf door P-Direkt en Bloomreach, gaan in de initiatiefase de product owners (eigenaren, inhoudelijk verantwoordelijken van de sites vanuit EC O&P) samen met P-Direkt aan de slag. Op een agile scrum manier (een flexibele manier van werken waarbij in multi-disciplinaire teams in korte periodes (deel)producen worden opgeleverd) brengen zij de zogenoemde user stories in kaart (korte, eenvoudige beschrijvingen van eigenschappen waaraan de sites moeten voldoen). Deze user stories vormen de input voor de implementatie en koppeling van het CMS met de te vervangen CSO-sites. Bloomreach ondersteunt dan in een kwaliteits- en architectuurrol. De verwachting is dat uiterlijk in maart 2019 het CMS geïmplementeerd en de CSO-sites vervangen zullen zijn.

Ontwikkelstop huidige CMS-platform

In verband met de implementatie van het nieuwe CMS en de vervanging van de sites, worden sinds 1 juni 2018 geen grote wijzigingen meer uitgevoerd in de bestaande functionaliteiten en ook geen nieuwe meer toegevoegd. Het oplossen van incidenten en het plaatsen van content blijven onverminderd doorgaan totdat het huidige platform uiterlijk 1 maart 2019 is vervangen.
Dat betekent dat bijvoorbeeld wijzigingen in of nieuwe artikelen, persoonspagina’s en organisatiepagina’s nog steeds worden gerealiseerd door P-Direkt.

Voordelen van het nieuwe CMS

Het nieuwe CMS vormt de basis voor verdere personalisering en ondersteuning van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie, door inzet van de nieuwste CMS-functionaliteiten. (Her)gebruik van content wordt mogelijk, toegesneden op het zoekgedrag van kandidaten. Departementen kunnen ook toegang krijgen tot het CMS en zelf content plaatsen en beheren. Ook komt er een beter inzicht in HR-data door bijvoorbeeld de koppeling arbeidsmarktcommunicatie, CSO, rijksbrede Werving en Selectie (WenS) oplossing en Digi-Inhuur. De doorontwikkeling en verdere vernieuwing van CSO volgt na afronding van de implementatie van het CMS en de vervanging van de sites. Hiertoe is door EC O&P met P-Direkt een voorbereidingstraject gestart. Met de aanschaf en implementatie van een nieuw, toekomstbestendig CMS leggen we hiervoor alvast het fundament.