Even voorstellen … De gezichten achter het CSO-platform (Carrière Sites Overheid)

Even voorstellen... De gezichten achter het CSO-platform (Carrière Sites Overheid). Ontmoet in elke aflevering de mensen achter de schermen bij de vervanging en vernieuwing van het CSO-platform.
In deze aflevering Imre Morsink aan het woord, product owner van de Mobiliteitsbank.

Imre Morsink 3

Wat is je rol als product owner van de Mobiliteitsbank?

'Sinds juni ben ik product owner van de Mobiliteitsbank. In deze rol ben ik functioneel en inhoudelijk verantwoordelijk voor deze site. Het is ontzettend boeiend om te werken aan een mooie site met mooie en afwisselende content voor vacatures en loopbaanontwikkeling, voor alle rijksambtenaren. Een van mijn belangrijkste taken is het afstemmen met de belanghebbenden van hun wensen voor het gebruik van de site.  Deze belanghebbenden, de stakeholders, zijn alle departementen, Shared Services organisaties (SSO’s) en bezoekers. Een andere belangrijke taak is het werken aan en overdragen van een inspirerende visie voor de verdere ontwikkeling van de site. Ook denk ik mee bij de functionele en technische keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. Heel actueel vanwege de vervanging en vernieuwing van het CSO-platform!

Naast mijn rol als product owner werk ik als mobiliteitsmanager bij het Ministerie van Financiën, waarbij ik veel samenwerk met loopbaanadviseurs. Deze operationele ervaring in ‘het veld’ kan ik als product owner goed gebruiken bij de visiebepaling en inhoudelijke vormgeving van de Mobiliteitsbank.'

Wie zijn je stakeholders en hoe ga je ze betrekken in het project?

'Mijn belangrijkste stakeholders zijn de bezoekers van de Mobiliteitsbank. Zij moeten op een prettige en efficiënte wijze vacatures vinden waarin zij geïnteresseerd zijn. Ook moeten zij informatie kunnen vinden over mogelijkheden van loopbaanontwikkeling, zoals informatie over loopbaanadvies, ervaringsverhalen van collega’s en testen. Ik stem de ontwikkeling van de site af met alle departementen en Shared SSO’s. Wat nu speelt is de start van de heroriëntatie op de scope (het doel) en de onlinestrategie van de Mobiliteitsbank. Daarbij heb ik te maken met een diverse groep van beleidsmedewerkers, belanghebbenden van departementen, loopbaanadviseurs, informatie-architecten en innovatiemanagers. De bezoekers van de site gaan ook betrokken worden in het project, bijvoorbeeld via een survey op de site. De user experience zal een heel belangrijk punt zijn in de doorontwikkeling van de site.'

Wat kunnen gebruikers verwachten van de Mobiliteitsbank?

'We gaan nu eerst de Mobiliteitsbank technisch en functioneel vervangen. De website www.rijkstalentencentrum.nl (RTC) en Werkplus (de interne site van de Belastingdienst) worden geïntegreerd in de Mobiliteitsbank. Dit is zo afgestemd met stakeholders en met de Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeel (ICOP). Met deze integratie wordt ook het loopbaanontwikkelingsaspect op logische wijze opgenomen in de Mobiliteitsbank. Als je naar vacatures kijkt, heb je immers vaak ook een loopbaanvraag: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kom ik daar? Loopbaanondersteuning wordt door de integratie van functionaliteiten - zoals het doen van testen en informatie lezen over het aanbod van loopbaancentra -  van RTC en Werkplus heel toegankelijk en makkelijk toepasbaar voor bezoekers. Deze ontwikkeling past ook goed in het onlangs afgekondigde Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, waarin permanente ontwikkeling van medewerkers een speerpunt is. Het Rijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en met plezier kunnen werken. Daartoe biedt het Rijk volop mogelijkheden. Omgekeerd wordt van medewerkers verwacht dat zij flexibel zijn, eigen regie nemen over hun loopbaan en meebewegen met de maatschappij.'

Wat voor innovaties gaan we op de langere termijn zien? Kun je al concrete voorbeelden noemen?

'We gaan dus eerst de Mobiliteitsbank vervangen en integreren met RTC en Werkplus. Dat is een technische vernieuwing die in het voorjaar 2019 wordt afgerond. Hierna gaan we in afstemming met de stakeholders kijken hoe we de site professioneel kunnen doorontwikkelen voor onze bezoekers op de site.  De bedoeling is in elk geval dat departementen al hun vacatures, ook interne vacatures, via de nieuwe Werving- en selectie oplossing (WenS) gaan plaatsen op de Mobiliteitsbank. Andere ideeën voor innovatie zijn bijvoorbeeld een chatfunctie, verbeterde zoekfunctie, online community, professionaliseren van de look & feel en meer aandacht voor leren en ontwikkelen. Daarover later meer!

Heeft u ideeën over de Mobiliteitsbank aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik hoor ze graag! imre.morsink@rijksoverheid.nl of 06-31006981.'