Samenwerken en samen werven met de rijksbrede Werving en Selectie oplossing

De rijksoverheid wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. De rijksoverheid is in al haar diversiteit één werkgever, profileert zich daarom als één werkgever en werft ook als één werkgever. Uiteraard met ruimte voor de eigenheid van de verschillende organisaties binnen de rijksoverheid. Door de vraag naar (nieuwe) medewerkers te bundelen, ontstaat er een enorme gezamenlijke wervingskracht. Dit vraagt om één gezamenlijke rijksbrede oplossing die het werving- en selectieproces binnen de overheid ondersteunt: WenS.

WenS illustratie

WenS updates

Updates rondom de rijksbrede Werving en Selectie oplossing vind je hier.

Lessons Learned
Nu de rijksbrede Werving en Selectie oplossing (WenS) bij verschillende deelnemers in gebruik is genomen, is het tijd om terug te kijken. Wat zijn de learnings en wat kan er overgebracht worden aan teamleden van andere rijksbrede projecten zodat deze handvatten gebruikt kunnen worden voor (soepele) implementatie en ingebruikname. De lessons learned van de deelnemende organisaties worden in dit document gedeeld onder uiteenlopende onderwerpen. Bij verschillende punten zijn do’s en don’ts vastgesteld. Wil je meer informatie ontvangen over dit project? Neem dan contact op met Olaf Stoel, programmamanager WenS. 

Definiëren bouwstenen met eigen sausje
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om alles gereed te maken voordat de rijksbrede Werving en Selectie oplossing geïmplementeerd en gelanceerd wordt. Een onderdeel daarvan is het definiëren van processen. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen die uniforme kaders en bouwstenen gedefinieerd heeft, die gelden voor alle deelnemende organisaties. Om vanuit deze verschillende organisaties binnen één oplossing te kunnen (samen)werken, is het namelijk belangrijk dat er gekeken wordt naar hun gemeenschappelijkheid. Uiteraard is er binnen de gezamenlijke kaders voldoende ruimte voor een eigen sausje, die zal worden gevonden in het toekennen van rollen en verantwoordelijkheden. Benieuwd naar de dynamiek binnen de werkgroep processen? Bekijk dan hier de vlog.

Waarom de rijksoverheid nu ook gaat werven als één werkgever
De verschillende delen van de rijksoverheid gaan - nog meer dan nu - samenwerken aan werving en selectie. Er komt onder meer 1 ATS, zodat kandidaten gedeeld kunnen worden. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Lees hier het artikel over de rijksbrede Werving en Selectie oplossing.

Wat kan WenS voor uw departement betekenen?

Wil je weten wat de rijksbrede Werving en Selectie oplossing binnen jouw organisatie kan betekenen? Lees dan de brochure van WenS. Of neem meteen contact op met programmamanager Olaf Stoel. In een persoonlijk gesprek kan hij je meer vertellen over de voordelen die de nieuwe oplossing voor jouw departement biedt.

Bekijk hier het filmpje over de toekomst van werving en selectie binnen het Rijk.

De toekomst van werving en selectie binnen het Rijk

Gepassioneerde, gemotiveerde, getalenteerde medewerkers.
Kwaliteiten die benut worden.
De aankomende jaren verwacht de overheid veel vacatures, heel veel vacatures.
Van beleidsmedewerker tot beroepsmilitair. Van ICT'er tot fiscalist.
Van adviseur waterkwaliteit tot justitieel verpleegkundige.
Vijf partners werken samen aan een rijksbrede WenS-oplossing.
Gezamenlijke talentenwerving en selectie met een rijksbreed inzicht in vacatures kandidaten en sollicitanten. Slimmer en beter, meer met minder.
Daarom komt de Rijksoverheid met een rijksbrede oplossing voor werving en selectie.
Een rijksbreed systeem dat zich aanpast aan de organisatie.
Om duurzame inzet van medewerkers te vergroten om te beantwoorden aan de vraag naar expertise om kansen voor betere doorstroom en instroom te creëren, 24/7 online zodat sollicitanten en recruiters altijd snel en makkelijk de perfecte match vinden medewerkers van het Rijk goed op de hoogte zijn van loopbaankansen kansen op de arbeidsmarkt binnen en buiten het Rijk optimaal benut kunnen worden, je op tijd bent omdat je over realtime data beschikt managers de 'right person' voor de job kunnen zoeken én vinden.
Wij zoeken meer deelnemers binnen de Rijksoverheid om kandidaten en vacatures nóg beter bij elkaar te brengen.
Interesse in ondersteuning in de matching van sollicitanten op basis van hun talenten online direct en altijd inzage hebben in beschikbaar talent en geschikt werk binnen de overheid?
Matchen over de muren van de eigen organisatie heen?
Neem dan contact op. Bel of stuur een e-mail.
De sleutel voor een wendbare en energieke Rijksoverheid.

(Het logo van WenS, Werving en Selectie verschijnt. In een ronddraaiende cirkel staan de woorden: Vacature, Kandidaten, Sollicitanten, Selectie, Aanstelling, Medewerker en Mobiliteit.)

Contact

heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met het projectteam. Volg WenS ook op twitter.