Samenwerken en samen werven met de rijksbrede Werving en Selectie oplossing

In 2016 hebben Shared Service Organisaties met elkaar de intentie uitgesproken te komen tot een invulling van één gemeenschappelijke ondersteuning voor werving en selectie. Deze rijksbrede Werving en Selectie oplossing (WenS) ondersteunt de in-, door- en uitstroom van medewerkers van het Rijk en het ministerie van Defensie door beschikbaar werk en talent bij elkaar te brengen. Dit maakt een groter aanbod van potentiële medewerkers, snellere invulling van openstaande vacatures, loopbaanbegeleiding en mobiliteit tussen organisaties mogelijk. Een ander groot voordeel voor HR- adviseurs is het inzicht in real time HR- data en -analytics. Dit leidt tot betere effectiviteit van wervingscampagnes, selectiecapaciteit en transparantie op de interne arbeidsmarkt. Voor sollicitanten wordt solliciteren bij en binnen het Rijk eenvoudiger.

WenS illustratie

WenS updates

Updates rondom de rijksbrede Werving en Selectie oplossing vind je hier.

Lessons Learned
Nu de rijksbrede Werving en Selectie oplossing (WenS) bij verschillende deelnemers in gebruik is genomen, is het tijd om terug te kijken. Wat zijn de learnings en wat kan er overgebracht worden aan teamleden van andere rijksbrede projecten zodat deze handvatten gebruikt kunnen worden voor (soepele) implementatie en ingebruikname. De lessons learned van de deelnemende organisaties worden in dit document gedeeld onder uiteenlopende onderwerpen. Bij verschillende punten zijn do’s en don’ts vastgesteld. Wil je meer informatie ontvangen over dit project? Neem dan contact op met Olaf Stoel, programmamanager WenS.

Waarom de rijksoverheid nu ook gaat werven als één werkgever
De verschillende delen van de rijksoverheid gaan - nog meer dan nu - samenwerken aan werving en selectie. Er komt onder meer 1 ATS, zodat kandidaten gedeeld kunnen worden. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Lees hier het artikel over de rijksbrede Werving en Selectie oplossing.

Wat kan WenS voor uw departement betekenen?

Wil je weten wat de rijksbrede Werving en Selectie oplossing binnen jouw organisatie kan betekenen? Lees dan de brochure van WenS. Of neem meteen contact op met programmamanager Olaf Stoel. In een persoonlijk gesprek kan hij je meer vertellen over de voordelen die de nieuwe oplossing voor jouw departement biedt.

Bekijk de infographic "WenS leidt je in goede banen".

Bekijk hieronder het filmpje over de toekomst van werving en selectie binnen het Rijk.

De toekomst van werving en selectie binnen het Rijk

Gepassioneerde, gemotiveerde, getalenteerde medewerkers.
Kwaliteiten die benut worden.
De aankomende jaren verwacht de overheid veel vacatures, heel veel vacatures.
Van beleidsmedewerker tot beroepsmilitair. Van ICT'er tot fiscalist.
Van adviseur waterkwaliteit tot justitieel verpleegkundige.
Vijf partners werken samen aan een rijksbrede WenS-oplossing.
Gezamenlijke talentenwerving en selectie met een rijksbreed inzicht in vacatures kandidaten en sollicitanten. Slimmer en beter, meer met minder.
Daarom komt de Rijksoverheid met een rijksbrede oplossing voor werving en selectie.
Een rijksbreed systeem dat zich aanpast aan de organisatie.
Om duurzame inzet van medewerkers te vergroten om te beantwoorden aan de vraag naar expertise om kansen voor betere doorstroom en instroom te creëren, 24/7 online zodat sollicitanten en recruiters altijd snel en makkelijk de perfecte match vinden medewerkers van het Rijk goed op de hoogte zijn van loopbaankansen kansen op de arbeidsmarkt binnen en buiten het Rijk optimaal benut kunnen worden, je op tijd bent omdat je over realtime data beschikt managers de 'right person' voor de job kunnen zoeken én vinden.
Wij zoeken meer deelnemers binnen de Rijksoverheid om kandidaten en vacatures nóg beter bij elkaar te brengen.
Interesse in ondersteuning in de matching van sollicitanten op basis van hun talenten online direct en altijd inzage hebben in beschikbaar talent en geschikt werk binnen de overheid?
Matchen over de muren van de eigen organisatie heen?
Neem dan contact op. Bel of stuur een e-mail.
De sleutel voor een wendbare en energieke Rijksoverheid.

(Het logo van WenS, Werving en Selectie verschijnt. In een ronddraaiende cirkel staan de woorden: Vacature, Kandidaten, Sollicitanten, Selectie, Aanstelling, Medewerker en Mobiliteit.)

Contact

heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met het projectteam. Volg WenS ook op twitter.