In de spotlight (3)

Marieke van der Aa is categoriemanager Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit voor het Rijk. Wat is haar rol binnen het rijksbrede Werving en Selectie project, waar droomt zij van en wat zijn de lessons learned op het project tot dusver? Lees de ervaringen van Marieke.

Marieke van der Aa
Marieke van der Aa

Wat is je droom?

Mijn droom is dat iedereen met plezier aan het werk kan gaan. Vanuit die motivatie ben ik gestart als categoriemanager ‘Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit’ voor het Rijk.

In 2014 kreeg de rijksoverheid een taakstelling opgelegd van kabinet-Rutte II. Ik kreeg te horen dat mijn functie kwam te vervallen. Daar ben ik erg van geschrokken. Samen met zo’n 1000 collega’s van Rijkswaterstaat mocht ik me voorbereiden op een Van Werk Naar Werk-traject.

Tegelijkertijd stond ik opnieuw stil bij vragen als: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik nu’. Al snel zag ik de vacature categoriemanager voorbij komen. Een uitdagende functie op het snijvlak van HRM en inkoop waarin ik kon gaan bouwen. Deze functie paste perfect bij mijn drijfveren, kennis en motivatie. Ik gun het iedereen dan ook om regelmatig stil te staan bij de vragen: ‘ga ik nog met plezier naar mijn werk’ en zo nee, ‘wat is daar dan voor nodig?’

Wat houdt voor jou het rijksbrede Werving en Selectie project in?

Sinds ik als categoriemanager voor het Rijk werk, voel ik me ook echt een rijksambtenaar. Hiërarchisch werk ik vanuit het Inkoop Uitvoeringscentrum van Rijkswaterstaat. Vanuit mijn rol ben ik samen met de collega’s van de vijf shared service organisaties (SSO’s) van het Rijk (ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Belastingdienst, Expertisecentrum Organisatie en Personeel en Dienst Justitiële Inrichtingen) verantwoordelijk voor de producten en dienstverlening voor 180.000 ambtenaren. Het project rondom de rijksbrede Werving en Selectie Oplossing (Wens) wordt vormgegeven voor en door rijksambtenaren.

De oplossing maakt het straks makkelijker om bij het Rijk te solliciteren. We werken dan met uniforme werving en selectie processen en tooling. Hierdoor zijn we nog beter in staat om het juiste talent, op de juiste functie te werven en te selecteren met snellere doorlooptijden.

Het is mooi om te zien hoe alle projectleden hun eigen talenten inzetten en zich sterk maken om dit tot een gezamenlijk succes te maken. Dat vergt bewustwording op elkaars overeenkomsten én verschillen en lef om het ook samen te gaan doen! Dit is daarmee een goed voorbeeld hoe rijksbrede projecten kunnen slagen.

Wat is de rol van categoriemanagement binnen dit project?

Vanuit ‘duurzame inzetbaarheid’ richt ik me op gezonde, gemotiveerde en productieve medewerkers bij het Rijk, voor nu en in de toekomst. Als categoriemanager ben ik de schakel tussen HRM en inkoop. Dagelijks ben ik in gesprek met collega’s van de SSO’s binnen het Rijk en Defensie om te kijken welke producten en diensten we van de markt nodig hebben en te zorgen dat we de juiste medewerker op de juiste plek, op het juiste moment krijgen. Voorbeelden van producten en diensten die we uit de markt halen zijn bijvoorbeeld assessments van externe bureaus, inhuur van HR personeel of inhuur van arbeidsparticipanten. Dat geldt zowel voor werving en selectie, loopbaanontwikkeling, mobiliteitsdienstverlening en re-integratie.

Voor dit project ben ik vanuit inkoop de opdrachtgever namens de vijf SSO’s. Dit project is ontstaan omdat er een behoefte is op het gebied van HRM. Aangezien dit een technische HRM oplossing is die we uitbesteden aan een ICT leverancier, heb ik dit project gedelegeerd aan Coby Hendriks. Zij is mijn collega categoriemanager bij de Belastingdienst op het gebied van ICT Totaaloplossingen. Voor het beheer van de werving en selectie tooling neem ik ook plaats in de strategische Werving en Selectie raad.

Wat zijn je lessons learned tot dusver?

Het project is in een stroomversnelling terecht gekomen op het moment dat de directeuren van de vijf SSO’s de intentieverklaring tekenden om dit vanuit een rijksbrede samenwerking uit te rollen. Mijn les is dat de werelden van medewerkers die iets willen verbeteren in hun proces en de wereld van directeuren die bevoegd zijn om (financiële) beslissingen te nemen eerder bij elkaar moeten komen. Op het moment dat er daadwerkelijk een sponsor en opdrachtgever is kan men er ook echt voor gaan.

Positief vind ik de enorme drive die achter dit project zit om dit tot een gezamenlijk succes te maken. Dat geeft veel vertrouwen en energie! Ik zie dan ook dat iedereen met plezier aan het werk is.

Kijk voor meer informatie over de rijksbrede Werving en Selectie Oplossing op www.ubrijk.nl/wens of neem contact op via wens@minbzk.nl.