In de spotlight (5)

Christiaan van de Kolk is als projectmanager vanuit de Belastingdienst betrokken bij de rijksbrede Werving en Selectie oplossing. Lees hier wat voor hem het inhoudelijke component is en wat zijn lessons learned tot dusver zijn.

Wat is je droom?

Mijn droom binnen het  rijksbrede Werving en Selectie- project, is dat we het door de realisatie van het project makkelijker maken voor werknemers van de overheid die functie te vinden waar hij of zij echt tot bloei komt. Het gaat per saldo niet alleen om ontplooiing van talenten, maar zeker ook om het welzijn van werknemers.

Verder verwacht ik dat we door realisatie van het project een bijdrage leveren aan het opheffen van “schotten” tussen departementen. De rijksoverheid biedt veel kansen en mogelijkheden. Van oudsher blijven veel werknemers echter kijken binnen hun eigen departement. Meer inzicht bieden in de mogelijkheden verlaagt de drempel om actie te ondernemen en maakt het makkelijker  daadwerkelijk een overstap te maken.

Wat houdt voor jou het project WenS in?

Voor mij is WenS het eerste rijksbrede project waarin ik een bijdrage mag leveren vanuit de Belastingdienst. Naast de inhoudelijke component is het een kans om binnen andere departementen rond te kijken en nieuwe collega’s te ontmoeten. WenS kan als voorbeeld dienen dat rijksbrede samenwerking werkt. Belangrijk bij het project is dat we denken vanuit de wens van de klant en het ze makkelijk willen maken. Tenslotte verwacht ik dat we door realisatie van het project de kwaliteit en efficiency van dienstverlening kunnen verhogen en verspilling en doublures in activiteiten (en daarmee kosten) kunnen verlagen.

Wat is je rol binnen het project?

Binnen het project WenS vertegenwoordig ik als projectmanager de Belastingdienst en behartig ik in samenwerking met diverse betrokkenen de belangen van mijn werkgever. Dit houdt in: vertegenwoordiging tijdens de overlegmomenten en inbreng van expertise vanuit de Belastingdienst, onder meer op basis van recente aanbestedingen en implementaties op het gebied van mobiliteit.

Wat zijn je lessons learned?

Mijn motto is: hard op de inhoud, zacht op de relatie. In ieder project en zeker in een rijksbreed project, is het belangrijk tijd te nemen voor kennismaking en het (h)erkennen van ieders gemeenschappelijke en deelbelangen. We zijn het niet altijd inhoudelijk eens geweest met elkaar. Prima! Dit is echter niet ten koste gegaan van de relatie. Het besef dat we met het project een unieke kans hebben een doorbraak te realiseren maakt dat we vanuit een gemeenschappelijke visie, zonder daarbij de eisen en wensen van de eigen organisatie uit het oog te verliezen, voortgang blijven boeken.

Kijk voor meer informatie over de rijksbrede Werving en Selectie oplossing op www.ubrijk.nl/wens of neem contact op via wens@minbzk.nl