In de spotlight (6)

Deze editie staat Wendy Winkelman in de spotlight. Wendy is adviseur bedrijfsvoering bij Defensie Ondersteuningscommando.

Wendy Winkelman
Wendy Winkelman

Wat is je droom?

Mijn droom is dat we met WenS de mens echt centraal zetten. Zowel de kandidaat die met minimale inspanning bij één of meerdere werkgevers binnen de rijksoverheid kan solliciteren op basis van zijn of haar talenten, als de medewerker die door WenS beter overzicht houdt over zijn werkzaamheden en de prioriteiten daarbinnen. Daarbij is het eenvoudiger om samen te werken met collega’s aan dossiers maar ook met recruiters en loopbaanbegeleiders van andere samenwerkingspartners.  Mijn droom is dat we daardoor solliciteren gemakkelijker maken en dat onze recruiters meer tijd aan de sollicitant dan aan de administratie daarom heen kunnen besteden.
Voor de korte termijn is mijn droom dat de overgang naar WenS binnen Defensie soepel verloopt en dat de medewerkers van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL) snel optimaal gebruik kunnen maken van WenS.

Wat houdt voor jou het project WenS in?

Het mooie van WenS is dat we zoeken naar de overeenkomsten zonder daarbij uit het oog te verliezen dat we als deelnemende organisaties in bepaalde facetten uniek zijn. Voor Defensie en meer in het bijzonder voor het DCPL, dat gericht is op de instroom van militairen, dachten we dat we in de categorie uitzonderingen terecht zouden komen met onze groepswerving gericht op het vullen van de militaire initiële opleidingen. Maar in de praktijk bleek al gauw dat ook andere samenwerkingspartners deze groepsvacatures kennen gekoppeld aan gezamenlijke startmomenten. Door de analyse van de diverse processen hebben we elkaars organisatie beter leren kennen en dat is een belangrijke meerwaarde voor het project. Het leuke daarbij is dat we elkaar daarbij in korte tijd hebben leren kennen wat de drempel slecht om over en weer over toekomstige verbeteringen in het proces te sparren.     

Wat is je rol binnen het project?

In december 2016 raakte ik betrokken bij het project. Samen met een collega hebben we geïnventariseerd welke wensen er bij gebruikers van de werving- en selectieoplossing leefden. Deze zijn als input gebruikt voor de eisen en wensen in het aanbestedingstraject.
Als adviseur bedrijfsvoering werk ik voor het DCPL binnen Defensie. Het grote aantal vacatures dat wij jaarlijks moeten vervullen- ruim 5.100 militaire functies in 2018 - maakt dat het voor ons erg belangrijk is om goede stuurinformatie te kunnen ontlenen aan WenS. Vandaaruit hebben we een basis om nog efficiënter te werven en selecteren. Voor DCPL is WenS erg belangrijk, omdat het ons huidige werving- en selectiesysteem gaat vervangen.

Wat zijn je lessons learned?

Niet (lang) denken, maar doen! Door een hoge overlegfrequentie en het direct doorpakken op de onderwerpen die ter sprake zijn, worden snel meters gemaakt. De openheid naar elkaar toe en het commitment vanuit de lijn helpen om over te gaan tot daden, maar ook om te finetunen en er de tijd voor te nemen als dat wel nodig is. De teamspirit en het enthousiasme dat we met elkaar delen over het project maken dat WenS een stevige basis heeft.

Kijk voor meer informatie over de rijksbrede Werving en Selectie oplossing op www.ubrijk.nl/wens of neem contact op via wens@minbzk.nl