In de spotlight (8)

Karin Brinkhoff is Senior Adviseur Bedrijfsvoering HRM bij het Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen. Vanuit haar functie is zij als projectlid onderdeel van de rijksbrede Werving en Selectie Oplossing. Lees hier wat zij bijzonder aan het project vindt, wat haar rol is binnen het team en waar zij met deze oplossing naar streeft.

Karin Brinkhoff
Karin Brinkhoff

Wat is je droom?

Mijn droom is dat we met het project WenS de muren tussen de SSO’s HRM afbreken en in samenwerking met elkaar talenten werven en sollicitanten bij de Rijksoverheid niet verloren laten gaan. Mijn wens is dat we (in- en externe) sollicitanten met elkaar delen, zodat we ze kunnen plaatsen op een functie binnen de Rijksoverheid waar zij zich het beste kunnen ontwikkelen.

Wat houdt voor jou het project WenS in?

In het project hebben we al veel stappen gezet in het afbreken van de muren tussen de SSO’s HRM. Het project is niet alleen een samenwerkingsverband tussen de SSO’s HRM, maar het gaat ook om samenwerken tussen verschillende disciplines. We werken samen vanuit de bedrijfsvoering, recruitment en HR-advies, en met ICT en Financiën en Inkoop. Wat ik bijzonder vind is dat we een gemeenschappelijke taal hebben ontwikkeld. We zijn heel goed in staat gebleken om te kijken naar wat ons bindt, waarbij we rekening houden met de verschillende belangen.
Het project is hard werken, maar ik krijg er veel energie voor terug! We zijn een goed team geworden!

Wat is je rol binnen het project?

Ik vertegenwoordig het Shared Service Center DJI (SSC DJI) in dit project. Nadat de intentieverklaring in september 2016 is ondertekend door de SSO’s ben ik aangesloten op dit project. Als Senior Adviseur Bedrijfsvoering vorm ik de schakel tussen het project en mijn SSC DJI-collega’s  die straks met WenS gaan werken.
Ik ben ervan overtuigd dat we als project een mooi resultaat gaan neerzetten: een mooie oplossing voor de ondersteuning van het werving- en selectietraject. Ik verwacht dat we hiermee onze dienstverlening vanuit het SSC DJI op het gebied van in- en doorstroom kunnen verbeteren.

Wat zijn je lessons learned?

Als SSO’s behoren we tot verschillende ministeries. Maar zo verschillend zijn we niet!!!
Als projectteam streven we ernaar om er altijd in gezamenlijkheid uit te komen. En dit kan volgens mij niet zonder te denken in mogelijkheden i.p.v. problemen.
Tot slot wil ik graag nog meegeven dat ik van mening ben dat we de WenS-oplossing pas goed benutten als we over de muren van ons eigen SSO heen blijven kijken. We doen het samen!

Kijk voor meer informatie over de rijksbrede Werving en Selectie oplossing op www.ubrijk.nl/wens of neem contact op via wens@minbzk.nl