In de spotlight (7)

Robert Leijte is lid van het Management Team van Launch!, verantwoordelijk voor de rijksoverheidsector en vanuit deze hoedanigheid tevens implementatiepartner voor de uitrol van de SaaS Recruitment oplossing van SAP SuccessFactors, ook wel de rijksbrede Werving en Selectie oplossing. SaaS (Software as a Service) is een online dienst waarbij de software niet aangeschaft hoeft te worden. Lees hier welke mogelijkheden Robert ziet voor dit nieuwe Werving- en Selectie systeem, wat zijn rol binnen het project is, wat hij elk beginnend rijksbreed projectteam adviseert en wat zijn persoonlijke droom is.

Launch roos en robert
Launch Roos en Robert

Wat is je droom?

Om mijn droom te schetsen moet ik even een sprongentje terug in de tijd maken. Ongeveer vijf jaar geleden werkte ik bij SAP SuccessFactors en was ik onder andere verantwoordelijk voor het vertellen van het HR-SaaS (Software as a Service, een online dienst) verhaal ten behoeve van de rijksoverheid. Feitelijk was ik destijds een ‘HR Cloud-Missionaris’. Hoewel de rijksoverheid  serieus geïnteresseerd was in de functionele mogelijkheden die deze oplossingen konden bieden, bleek dit echter nog een data-privacy-brug te ver.
Hoewel ik de afwijzende stellingname van de rijksoverheidsvertegenwoordigers ten aanzien van de Cloud oplossingen inhoudelijk begreep en accepteerde, was ik  ook best een beetje teleurgesteld in deze (begrijpelijke) besluitvorming. Ik was er namelijk echt van overtuigd dat de SaaS-filosofie op termijn juist voor een rijksbrede katalyserende (samen)werking kon zorgen.
Mijn droom of ambitie luidde dan ook: heb geduld, blijf inhoudelijk overtuigen en de rijksoverheid vooral getemporiseerd de voordelen van deze oplossingen aanrijken. Er komt namelijk een dag dat dit ook door de rijksoverheid gedragen wordt en juist als instrument ingezet wordt om te komen tot verdere samenwerking op het HR-domein. Mijn zakelijke SaaS-droom van toen is nu waarheid aan het worden en af en toe knijp ik nog steeds in mijn armen om te controleren of ik niet droom.
Mijn, of onze, privé droom is het realiseren van onze eigen zorgboerderij met en voor onze dochter en haar vriendjes en vriendinnetjes. Mochten wij elkaar op of rondom het WenS-project tegen het lijf lopen, dan vertel ik iedere geïnteresseerde hier graag meer over.

Wat houdt voor jou het project WenS in?

Wat mij betreft is WenS de vader van de SaaS-gedachte. Dit betekent dat de vijf betrokken SSO’s, de ontvangende HR-dienstverlener P-Direkt, SAP SuccessFactors als software leverancier en mijn organisatie Launch! als implementatiepartner zich er allemaal zeer bewust van moeten zijn dat wij samen een unieke HR-SaaS-stap met en voor de rijksbrede overheid zetten. Als wij deze stap in gezamenlijkheid goed en ferm zetten, dan volgen er nog veel meer gezamenlijke stappen die leiden tot efficiënte en innovatieve rijksbrede HR-samenwerking.

Wat is je rol binnen het project?

Als implementatiepartner vanuit Launch! ben ik verantwoordelijk voor het tijdig en binnen budget opleveren van de rijksbrede Werving en Selectie standaard binnen de SaaS recruitment module van SAP SuccessFactors aan WenS. Dit betekent in de praktijk dat ik mijn Launch! projectteam vooral faciliteer en help om hun implementatierol zo succesvol mogelijk uit te voeren. Omdat mijn projectteamleden Lotte Tonen, Wendy Simpson, Gerben Wilterdink, Jeroen Vos en Johan de Bruin zo inhoudelijk sterk en zelfstandig te werk gaan (feitelijk managen zij mij), kan ik mij vooral ook richten op het onderhouden en uitbouwen van de vertrouwensrelaties met de verschillende projectvertegenwoordigers van WenS en P-Direkt.

Wat zijn je lessons learned?

Leren is een continu proces. Momenteel zijn wij gezamenlijk heel hard aan het werk om de eerste projectmijlpalen te slechten zodat het Ministerie van Defensie halverwege augustus succesvol live kan gaan. Er kan wel al één belangrijke les getrokken worden. Het SaaS-project-denken vraagt alle betrokken om af te stappen van de klassieke ‘opdrachtgever – opdrachtnemer’ rolverdeling en dwingt daarmee alle betrokkenen om echt op te gaan in één projectteam, één projectplan en één gezamenlijk projectdoel. De projectvoortgang verloopt nu vlot en stemt iedereen tot tevredenheid. Op naar de eerste projectmijlpaal!  

Kijk voor meer informatie over de rijksbrede Werving en Selectie oplossing op www.ubrijk.nl/wens of neem contact op via wens@minbzk.nl