In de spotlight (10) - rijksbrede Werving en Selectie oplossing

Nabila Ananou, coördinator HRMO-backoffice binnen Rijkswaterstaat, vertelt hoe belangrijk de samenwerking tussen de 5 Shared Service Organisaties is, welke bijzondere stappen er zijn gezet, voor welke uitdagingen zij heeft gestaan en wat zij als lessons learned mee geeft om de rijksbrede Werving en Selectie oplossing succesvol uit te rollen.

Nabila Ananou
Beeld: ©UBR

Nabila, wat is je droom binnen dit rijksbrede project?

Mijn droom is dat ik kan bijdragen aan het werven van de juiste persoon op de juiste plek. Dat ik een rol mag spelen in het verbinden van de juiste kandidaat aan de juiste werkplek. Ik hoop dat elke rijksbrede kandidaat op een werkplek terecht komt waar hij/zij tot groei kan komen. Een plek waarin je je welkom voelt en onderdeel bent van een bijzondere organisatie binnen de rijksoverheid. Een werkplek waarin de rijksoverheid de ruimte en vrijheid biedt waarin jij je als medewerker kan ontplooien en ontdekken wat je passie en talenten zijn.

Daarnaast hoop ik dat door dit project de samenwerking tussen de 5 Shared Service Organisaties (SSO’s) (en daarbuiten) blijvend versterkt wordt, waarbij we elkaar weten te vinden, te motiveren en te inspireren om op deze manier onze eigen én onze gezamenlijke HRM-processen te optimaliseren.

Wat houdt voor jou het project WenS in?

Er zijn binnen dit bijzondere project al veel stappen gezet. Van het inventariseren van de mogelijkheden naar het daadwerkelijk aan de slag gaan met de gezamenlijke oplossing. Dat was op bepaalde momenten een pittige uitdaging, maar heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen; de projectleden staan nauw met elkaar in contact, proberen van elkaar te leren en ideeën te delen. Op deze manier proberen we iets unieks neer te zetten binnen de rijksoverheid. De interdepartementale samenwerking op verschillende HRM-gebieden wordt hiermee ook versterkt. 

Wat is je rol binnen het project?

Ik ben lid van de rijksbrede werkgroep van WenS. Dit houdt in dat ik deel heb genomen aan de configuratieworkshops waarin met de andere SSO’s is besproken hoe de oplossing gebouwd moet worden. Verder ben ik binnen Rijkswaterstaat lid van het implementatieteam. Hierin is het mijn rol om de implementatie soepel te laten verlopen binnen ons backoffice- en recruitmentteam. Als coördinator van de backoffice fungeer ik als schakel tussen deze teams. Een uitdagende, maar vooral erg leuke klus!

Wat zijn je lessons learned?

Omdat het een rijksbreed project is, waarin elk SSO zijn eigen wensen en verwachtingen heeft, is het erg belangrijk om oog te hebben voor elkaar, elkaar de ruimte te geven en je meer te verdiepen in de werkwijze van de ander. Alleen op deze manier kunnen er gezamenlijke keuzes gemaakt worden waar iedereen achter staat en waarmee werving & selectie binnen de eigen SSO op een meer efficiënte en effectieve manier ingericht kan worden.