Kick-off rijksbrede Werving en Selectie oplossing bij UBR Personeel

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd dinsdag 5 maart het startsein gegeven voor de uitrol van de rijksbrede Werving en Selectie oplossing (WenS) bij UBR binnen het dienstonderdeel Personeel. Het symbolische WenS-stokje werd door Lambert Pomp, hoofd HRM van het Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen, overgedragen aan Petra van Andel, manager UBR Personeel. De komende maanden wordt de oplossing dan ook geïmplementeerd. Bij ingebruikname en verdere uitrol van de oplossing is er een groter aanbod van potentiële medewerkers, snellere invulling van openstaande vacatures, optimale benutting van oa doorstroom, loopbaanbegeleiding en mobiliteit mogelijk tussen het ministerie van Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijkswaterstaat, UBR Personeel en de Belastingdienst.

kick-off WenS
Lambert Pomp, hoofd HRM van het Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen,draagt symbolisch het WenS-stokje aan Petra van Andel, manager UBR Personeel, over.

Uitbreiding portfolio

‘Binnen UBR Personeel kijken we er erg naar uit om te starten met deze nieuwe rijksbrede oplossing. Het is niet alleen een enorme stap voorwaarts binnen onze HR-portefeuille en de diensten die we aanbieden, het versterkt tevens de doelstelling van het strategisch personeelsbeleid 2025 waarbij het Rijk zich onder andere wil profileren als aantrekkelijke werkgever en de mens centraal staat,’ aldus Petra van Andel, manager UBR Personeel. ‘Ik kijk dan ook met veel enthousiasme en vertrouwen naar de vervolgstappen en ga uit van een positief vervolg van de rijksbrede samenwerking.’

Intensieve samenwerking

Lambert Pomp zegt: ‘We zijn trots dat we het stokje aan UBR Personeel over kunnen dragen en samen door kunnen gaan om de WenS-oplossing zo optimaal mogelijk te benutten. Dit rijksbrede traject leidt tot een intensieve samenwerking en houdt de focus op de ‘één Rijk, één werkgever’-gedachte.’

Voorlopige planning 2019

Na het in gebruik nemen van WenS bij drie Shared Service Organisaties, het aannemen van de eerste Rijksambtenaar bij Rijkswaterstaat via de oplossing en de kick-off bij UBR Personeel wordt er eind 2019 ook bij de Belastingdienst gestart met de implementatie. De verwachting is dat de oplossing aan het begin van 2020 ook daar in gebruik genomen kan worden. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de rijksbrede Werving en Selectie oplossing op www.ubrijk.nl/wens, volg de updates over het project via de social kanalen twitter en LinkedIn of neem voor meer informatie contact op de programmamanager van WenS Anouk Zeekaf via anouk.zeekaf@rijksoverheid.nl.