In de spotlight

In deze editie komt Marlisse Tomaello aan het woord. Binnen UBR dienstonderdeel Personeel is Marlisse als Product Owner rijksbrede Werving en Selectie oplossing de verbindende factor tussen verschillende stakeholders zoals shared service organisaties en het ontwikkel, - én beheerteam waaronder Centraal Functioneel Beheer.

Marlisse

Wat is je achtergrond?

Ik heb sociale wetenschappen gestudeerd met als specialisatie Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na mijn afstuderen heb ik overwegend functies vervuld in de werving en selectie en arbeidsmobiliteit. In mijn vorige rol als Jobhunter/ arbeidsmarktmakelaar was ik de verbinder tussen mobiliteitskandidaten en interessante werkgevers en netwerkcontacten. De rode draad in mijn loopbaan is het verbinden van mens-met-werk en werk-met-mens. Het proces van werving en selectie heb ik altijd fascinerend gevonden, van candidate experience tot aan het onboardingsproces.

Wat is je rol binnen dit project?

Sinds 1 februari ben ik Product Owner van de rijksbrede WenS- oplossing. In deze rol ben ik de verbindende factor tussen stakeholders zoals shared service organisaties en UBR dienstonderdeel Personeel en het ontwikkel, - én beheerteam waaronder Centraal Functioneel Beheer. Ik vertaal wensen en eisen van stakeholders in zogeheten userstories. Dit is een klein verhaaltje waarin kort wordt omschreven waar een specifieke functionaliteit aan moet voldoen. Deze userstories worden door mij bijgehouden en geprioriteerd in een geordende lijst, de product backlog. Met het Centraal Functioneel Beheer (in samenwerking met Launch!, leverancier van SAP SuccessFactors) wordt er via een agile aanpak gewerkt: een flexibele, wendbare manier van werken, waarbij in korte sprints werkbare producten worden opgeleverd.

Wat houdt voor jou het rijksbrede Werving en Selectie project in?

Ik ben als Product Owner ‘product eigenaar’ van de WenS- oplossing. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om de waarde van het product te maximaliseren. Regelmatig feedback ophalen bij mijn stakeholders is hierbij essentieel. Een tevreden eindgebruiker draagt bij aan deze maximalisering van de waarde. Nu nemen het ministerie van Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijkswaterstaat, UBR dienstonderdeel Personeel en de Belastingdienst deel aan de rijksbrede Werving en Selectie oplossing. Hoe mooi zou het zijn als alle overige departementen zich ook aansluiten bij WenS?

Wat zijn je lessons learned tot dusver of in jouw geval: welk advies heb je bij aanvang van je werkzaamheden voor het project?

We hebben in dit project te maken met verschillende stakeholders en dus verschillende belangen en wensen.  In mijn rol is het daarom belangrijk om goed te luisteren, door te vragen en nee durven te zeggen. Welk advies heb ik voor het project? Blijf communiceren met elkaar. Uiteindelijk willen we met z’n allen één doel bereiken: één Rijksoverheid, één werkgever.