In de spotlight: OIaf Stoel

Terug van weggeweest: de WenS- In de spotlight rubriek. Deze maand komt programmamanager Olaf Stoel aan het woord: “Dit programma laat zien dat rijksbrede Werving en Selectie heel profijtelijk zou kunnen zijn voor allerlei departementen. Daarnaast kunnen we hiermee ook de professionaliteit van de overheid als werkgever verbeteren.”

Olaf Stoel

Wat is je achtergrond?

"Ik ben opgegroeid in Groningen, heb daar economie gestudeerd en ben een aantal jaren werkzaam geweest in de horeca. In 2000 ben ik gaan werken voor het (voormalig) ministerie van VROM. In 2008 ben ik overgestapt naar interim-management en advieswerk en sindsdien doe ik klussen vanuit UBR|Rijksconsultants en haar rechtsvoorgangers. Vooral voor allerlei departementen, maar ik ben ook ingehuurd door de Gemeente Den Haag (stedenbouw) en de SSC-I (ICT-projectmanagement). Ik woon in Den Haag met mijn vriendin en onze 2 dochters."

Wat is je rol binnen dit project?

"Ik ben de projectleider van het centrale programma en leg in die rol verantwoording af aan de Stuurgroep WenS en het CAO en ben ingehuurd vanuit de regievoerder UBR. Je zou ook kunnen zeggen dat ik de opvolger ben van Anouk Zeekaf, de voormalig programmamanager van WenS."

Wat houdt voor jou het rijksbrede Werving en Selectie project in?

"In eerste instantie, toen ik er voor het eerst van hoorde (een jaar of drie geleden), vond ik het vooral een heel goed idee, dat profijtelijk zou kunnen zijn voor allerlei departementen en ook de professionaliteit van de overheid als werkgever zou kunnen verbeteren. Inmiddels zie ik het ook als een voorbeeld hoe ingewikkeld het is om samenwerking niet alleen op papier te doen, maar deze ook daadwerkelijk van de grond te tillen. Ook biedt het project een inkijkje in de verschillende valkuilen van (het implementeren van) ICT- oplossingen.`'

Wanneer zou jij tevreden zijn over dit programma?

"Als we nog dit jaar naast DJI, ook de Defensie en UBR P als daadwerkelijke gebruikers van WenS kunnen verwelkomen. Daarnaast ga ik ervan uit dat er dan (zeg 1 januari 2021) ook zicht is op een aantal doorontwikkelingen van het systeem en dat nieuwe gebruikers klaar staan om aan te sluiten.

Het zou verder een echte bonus zijn als er (al was het nog maar 1 keer) een kandidaat die bij onderdeel A had gesolliciteerd via WenS bij onderdeel B aan de slag gaat."