In de spotlight: Ank Mokveld-van der Plank

Lees hier de nieuwe ‘In de spotlight- bijdrage’ van Ank Mokveld – van der Plank, ervaringsdeskundige op het gebied van Arbeidscommunicatie. “Het rijksbrede Werving en Selectie project is wat mij betreft een logische stap om de Werving en Selectie bij de Rijksoverheid, efficiënter, soepeler en echt rijksbreed te laten verlopen. Een gezamenlijke inspanning die bijdraagt aan het werven en selecteren van onze toekomstige rijkscollega’s.”  

Ank Mokveld-van der Plank

Wat is je achtergrond?

'Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van Arbeidsmarktcommunicatie, maar ik heb eigenlijk een textiele achtergrond.  Een gekke combi? Niet echt, beide disciplines gaan over het maken van verbindingen, meerdere delen tot één mooi en bruikbaar geheel maken. Soms is het confectie en soms is het maatwerk.'

Wat is je rol binnen dit project?

'In eerste instantie zou ik alleen namens Team Tijdelijk Werk meekijken naar de mogelijkheden van de Planningsmodule in WenS. Maar door mijn jarenlange ervaring op het gebeid van Arbeidsmarktcommunicatie, mijn brede netwerk en kennis van de organisaties draag ik inmiddels ook op andere fronten mijn steentje bij. Testen, het organiseren van de UBR WenS proeverij voor onze klanten en alles wat er verder op mijn pad komt.'

Wat houdt voor jou het rijksbrede Werving en Selectie project in?

'Het rijksbrede Werving en Selectie project is wat mij betreft een logische stap om de Werving en Selectie bij de Rijksoverheid, efficiënter, soepeler en echt rijksbreed te laten verlopen.  Een gezamenlijke inspanning die bijdraagt aan het werven en selecteren van onze toekomstige rijkscollega’s.'

Wanneer zou jij tevreden zijn over dit project?

'Ik zou tevreden zijn als zowel organisaties, recruiters, managers en kandidaten zich door WenS professioneel ondersteund voelen in hun werving en selectieproces.'

Vertrouwen

'Rest mij vanaf deze plek mijn collega’s John Muijselaar, Nathalie Gillisse, Marlous Pel en Misha Fitié heel veel succes wensen met de implementatie van WenS bij UBR. Ik heb er alle vertrouwen en weet dat dit aan hen wel is toevertrouwd. En dat is mooi want dan kan ik aan het einde van het jaar met een gerust hart met vervroegd pensioen.'