In de spotlight: Bas Driel

Bas Driel is bevlogen implementatie- en procescoördinator en fervent open water swimmer. HIj staat deze keer in de spotlight van WenS.

Wat is je achtergrond?

Na afronding van mijn HBO-opleiding Personeel & Organisatie ben ik 1997 afgestudeerd aan de KUN, afstudeerrichting Bedrijfskunde. Na een korte periode bij HR ICT dienstverlener NorthgateArinso ben ik bij Fortis Nederland in dienst gekomen in de functie van projectmanager HR ICT. Na een aantal jaar ben ik overgestapt naar Fortis Corporate in Brussel waar ik medeverantwoordelijk was voor de internationale uitrol van het HR- beleid op het gebied van systemen en processen. In 2009 heb ik als zelfstandige mijn specialisatie op het snijvlak van HR en ICT verder vormgegeven. Afgelopen jaren heb ik met name project- en programmamanagement van SAP HCM en SF-implementaties begeleid bij multinationals en grote bedrijven. En dus nu in de rol van procescoördinator binnen het project WenS.

Bas Driel

Wat is je rol binnen dit project?

Ik ben gestart als implementatiemanager bij Rijkswaterstaat en heb al snel de rol van rijksbrede procescoördinator aangenomen om de generieke basis in te kaderen en sturing te geven. Belangrijkste taak hierin is het definiëren, het detailleren en het bewaken van het generieke rijksbrede Werving en Selectie- proces waarop alle deelnemers kunnen aansluiten, maar waarin ruimte is voor differentiatie en flexibiliteit in het proces per deelnemer. Aan de hand van dit kader wordt de WenS-oplossing verder ingericht op basis van mogelijkheden en werking van de standaardfunctionaliteit van SAP-Successfactors. Een heel uitdagende klus om de gemeenschappelijke basis te concretiseren en vervolgens te behouden!

Wat houdt voor jou het rijksbrede Werving en Selectie programma in?

Allereerst natuurlijk het realiseren van de doelstellingen van het convenant waarbij het rijksbreed (inclusief het ministerie van Defensie) matchen van kandidaten en vacatures één van de uitgangspunten is. Daarnaast is het realiseren van een aantrekkelijke candidate journey vanaf belangstelling tonen tot en met het voorbereiden van de aanstelling/indiensttreding een heel belangrijke aspect van het programma.
Concreet betekent dit voor mij het bijdragen aan en realiseren van één rijksbrede oplossing waarbij er enerzijds aandacht is voor flexibiliteit van de verschillende organisatieonderdelen en anderzijds gebruik kan worden gemaakt van een gemeenschappelijk oplossing.

Waar krijg je energie van op het project?

Getting things done! Het komen tot een gemeenschappelijke procesdefinitie met bijbehorende gedetailleerde oplossingen is voor iedereen een complex en arbeidsintensief proces. Het realiseren hiervan gaat in kleine stappen maar als dan functionaliteit in gebruik is genomen of mijlpalen worden gehaald, geeft dat enorme voldoening en een energieboost. Ook de samenwerking aan een gemeenschappelijk doel met mensen in een bont palet van kennis, expertise, achtergronden en belangen geeft energie. Uiteraard zijn er uiteenlopende belangen en inzichten maar met het gemeenschappelijke einddoel voor ogen en met respect en waardering voor elkaars rol en persoon is dit een heel fijne samenwerking.

Wat kon voor jou afgelopen jaar beter m.b.t. WenS?

Het besluit halverwege het jaar om functionaliteit meer pragmatisch te benaderen, dus daadwerkelijk zaken realiseren en er mee te gaan werken, vanuit deelnemersperspectief, leidde tot goede voortgang en daadwerkelijke realisatie. Het risico nam echter toe: het gemeenschappelijk uitgangspunt en de onderlinge afhankelijkheid werd hiermee onderbelicht. De kans op losstaande ontwikkelingen zonder aansluiting vanuit rijksbreed perspectief kan ‘eilandvorming’ laten ontstaan waardoor oplossingen niet meer rijksbreed toepasbaar zijn of de huidige inrichting verstoren. Voor de rijksbrede coördinatie en sturing vormt het een uitdaging om het onderliggende gemeenschappelijke belang, ‘één rijk, één werkgever’ (in combinatie met een werkende oplossing) te behouden samen met individuele deelnemersbelangen. En dat ging niet altijd goed. Dit kan beter naar mijn idee. In de toekomst zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven.

Wanneer zou jij tevreden zijn over dit programma?

Functioneel zou ik zeer tevreden zijn als meerdere SSO’s (shared service organisaties) gebruik maken van WenS en dat de minimale basisfunctionaliteit het end-to-end proces ondersteunt; dus van belangstelling tot indiensttreding/aanstellen. Vanuit deze stabiele basis kan dan verder functionaliteit gecontroleerd ‘scrumbased’ toegevoegd worden en kunnen (toekomstige) deelnemers eenvoudiger gebruik gaan maken van WenS (plug & play). Meer technisch zou ik zeer tevreden zijn als Candidate Experience verder optimaal geautomatiseerd wordt en er een goede integratie is met de ‘Werken bij’- sites aan de voorkant alsook verdere integratie met het SAP HCM en Peoplesoft systeem aan de achterkant voor optimale en efficiënte aanstelling van kandidaten.

Ter afsluiting

En nu ik toch in de spotlight sta, maak ik meteen graag gebruik van dit podium. Naast wielrennen is open water swimming mijn grote passie, vandaar ook de foto. Ik neem hierbij deel aan verschillende open water events, vaak ook met een maatschappelijke inzet waarbij ik sport en betrokkenheid combineer. Na de 11 steden Tocht met Maarten van der Weijden meegezwommen te hebben (11x2km) voor kankeronderzoek, de jaarlijks de Amsterdam City Swim voor stichting ALS, richt ik mij dit jaar op de zwemtocht Den Helder – Texel voor Spieren voor Spieren. Een oversteek van 4 km dwars over het Marsdiep met golven, zeewind en zeer sterke stroming. Vind je het leuk mij daarin te steunen en vooral een bijdrage te leveren aan het onderzoek voor kinderen met een spierziekte: heel erg graag! Voor meer informatie klik je op deze link.