In de spotlight: Sjaak van der Werf

Deze keer in de spotlight van WenS: Sjaak van der Werf, Implementatiemanager bij het ministerie van Defensie. Hij vertelt over zichzelf en het werk dat hij doet.

‘Om goede kandidaten niet verloren te laten gaan voor de Rijksoverheid is het van belang dat deze worden “vastgehouden”. Daarmee bedoel ik dat als een kandidaat solliciteert bij Ministerie A en het niet wordt, we misschien op andere plaatsen wel een passende plek kunnen aanbieden. Daarvoor is onderlinge informatie-uitwisseling van groot belang. We moeten uiteindelijk het beeld creëren dat iemand solliciteert bij de Rijksoverheid en niet alleen bij een bepaald Ministerie. Als we dat goed weten in te richten kunnen we talenten optimaal benutten en laten we een sollicitant niet teleurgesteld het pand verlaten met een afwijzing op een sollicitatie, maar wordt de sollicitant op andere mogelijkheden binnen het rijk gewezen’, aldus Sjaak van der Werf.

Wat is je achtergrond?

'Ik ben mijn loopbaan in 1982 begonnen op de organisatie-afdeling van het Ministerie van Economische Zaken en ben daarna een aantal jaren werkzaam geweest in de private advieswereld. In 1993 ben ik in dienst getreden bij Kamer van Koophandel en daar diverse managementfuncties bekleed. In 2020 heb ik de overstap gemaakt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksconsultants. Vanuit dit onderdeel van UBR voer ik opdrachten uit als adviseur/ interim manager bij diverse onderdelen van de Rijksoverheid.'

Wat is je rol binnen dit project?

'Ik ben ingehuurd door Dienstencentrum Personeelslogistiek van het Ministerie van Defensie in de rol van Implementatiemanager. Dat betekent dat ik mij minder met de inrichting van de rijksbrede Werving en Selectie oplossing (WenS) bezig hou, maar mij richt op de invoering van het systeem binnen de organisatie. De nadruk ligt bij Defensie op instroom Militairen, maar WenS zal ook worden ingezet voor werving burgerpersoneel en tijdelijk personeel, zoals Stagiaires en VeVa-leerlingen (MBO leerlingen Veiligheid en Vakbekwaamheid).

Omdat WenS een nieuwe werkwijze betekent op een aantal punten wordt veel aandacht besteed aan het opstellen van de procesbeschrijvingen voor de organisatie. Hiermee wordt een leidraad gecreëerd voor de invoering. Als implementatiemanager geef ik hier leiding aan, alsmede aan het opstellen van opleidingsplannen, gebruikersdocumentatie, invoeren beheersorganisatie, e.d.'

Wat houdt voor jou het rijksbrede Werving en Selectie project in?

'Om goede kandidaten niet verloren te laten gaan voor de Rijksoverheid is het van belang dat deze worden “vastgehouden”. Daarmee bedoel ik dat als een kandidaat solliciteert bij Ministerie A en het niet wordt, we misschien op andere plaatsen wel een passende plek kunnen aanbieden. Daarvoor is onderlinge informatie-uitwisseling van groot belang. We moeten uiteindelijk het beeld creëren dat iemand solliciteert bij de Rijksoverheid en niet alleen bij een bepaald Ministerie.

Als we dat goed weten in te richten kunnen we talenten optimaal benutten en laten we een sollicitant niet teleurgesteld het pand verlaten met een afwijzing op een sollicitatie, maar wordt de sollicitant op andere mogelijkheden binnen het rijk gewezen.'

Wanneer zou jij tevreden zijn over dit project?

'Bij de invoering van dit type systemen ben ik voorstander van een gefaseerde aanpak en niet van een grote “big bang”, waarmee alles in één keer op een nieuwe manier moet gaan plaatsvinden. Het bedrijfsproces is dermate belangrijk dat je de risico’s moet beperken. Ik zou tevreden zijn als we voor het einde van dit jaar in staat zijn tot het aanbieden van vacatures en afhandelen van sollicitanten met WenS voor de verschillende doelgroepen binnen Defensie en daar ook daadwerkelijk mee gestart zijn. Voor de gehele rijksoverheid zou ik graag de resultaten zien van de onderlinge uitwisseling van goeie kandidaten.'

Actief verenigingsleven

'Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik actief in het verenigingsleven als penningmeester van mijn tennisvereniging en heb in het verleden vele bestuursfuncties gehad bij sportverenigingen, belangenorganisaties, e.d.

Ik ben een sportief ingesteld mens, die graag op de tennisbaan vertoeft en ook andere sportieve hobby’s beoefen zoals wielrennen, kanovaren en skiën. Alles op recreatief niveau uiteraard.

Ook heb ik een grote liefde voor de paardensport en ben een enthousiast menner. Ik span regelmatig de paarden (niet van mijzelf, maar van een goede vriend van mij) in voor de wagen, waarmee ik graag een rondje maak in Midden Delfland, in de nabijheid van mijn woonplaats Vlaardingen.'