Rijksbrede Werving en Selectie oplossing live bij DJI en UBR|P

Een gezamenlijk rijksbrede oplossing voor de ondersteuning van het gehele werving- en selectieproces. Van vacature en belangstelling tot indiensttreding. Vanuit dat uitgangspunt is de afgelopen jaren hard gewerkt om dat doel bij de aangesloten shared service organisaties te bewerkstelligen. En met succes!

Livegang DJI en UBR|P

Het Shared Service Center DJI werkte al met de rijksbrede Werving en Selectie oplossing (WenS) ter ondersteuning van het werving- en selectieproces voor de reguliere vacatures bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Nu is een volgende mijlpaal bereikt bij het implementeren van de oplossing. Op 3 september is DJI live gegaan met de eerste vacature voor de Landelijke Werving en Selectie DJI in WenS. Deze was de dag erna gelijk te raadplegen tijdens een wervingsevent, waarna er ook direct gesolliciteerd kon worden. Karin Brinkhoff, projectleider DJI: 'Het hele team heeft zich het afgelopen jaar keihard ingezet om WenS ook uit te rollen voor het werving- en selectieproces voor deze executieve functies bij DJI. Nu daadwerkelijk hiervoor de eerste vacature met WenS is gepubliceerd en we kandidaten voor deze vacature met behulp van WenS door het selectieproces kunnen leiden is een prachtige mijlpaal waar ik enorm trots op ben. Met de meer dan 500 werkplekken die DJI dit jaar nog heeft in te vullen is dit een hele belangrijke stap.' Karin is verder heel erg te spreken over de fijne samenwerking met ondermeer UBR-p en P-direkt in dit project om deze livegang mogelijk te maken.

WenS - Werving en Selectie

Ook UBR|P is op 8 september live gegaan met een tweetal stageplaatsen in WenS die op Werken voor Nederland zijn gepubliceerd. Hierop zijn inmiddels ook de eerste reacties ontvangen! 'Net als bij DJI is ook hier  heel hard gewerkt om de oplossing live te krijgen en de eerste stageplaatsen te publiceren, twee vacatures van de velen die nog komen gaan',  zegt John Muijselaar, projectleider WenS bij UBR|P. Het mooie aan dit traject is dat WenS Rijksbreed wordt uitgerold en dat die samenwerking de afgelopen jaren echt gegroeid is. Van kijken naar je eigen domein, naar WenS in gezamenlijkheid functionerend krijgen.' Tevens is UBR|P bezig met de voorbereidingen voor een pilot in de productieomgeving met de inkoop kandidatenpool, die in samenwerking met de Belastingdienst wordt vormgegeven. Naar verwachting volgt de go-live hiervan binnen enkele weken. 

Het ministerie van Defensie heeft gepland op 1 november live te gaan met militaire functies. September is de maand van de gebruikerstesten en in oktober worden toekomstige gebruikers getraind. Het systeem wordt vervolgens per 1 november operationeel in gebruik genomen. Voor het einde van het jaar hebben DJI, UBR|P en het ministerie van Defensie WenS in gebruik waardoor werk en talent bij elkaar gebracht kan gaan worden. Solliciteren bij en binnen de Rijksoverheid wordt door de WenS-oplossing eenvoudiger. De kandidaat kan met één profiel rijksbreed veilig solliciteren en heeft altijd toegang tot het eigen dossier.

WenS leidt je in goede banen

De Rijksoverheid is één van de grootse werkgevers van ons land. Om belangstellenden en sollicitanten, van binnen en buiten de Rijksoverheid, nog beter te koppelen aan passende banen én een eenduidige uitstraling te realiseren, is WenS geïntroduceerd. De oplossing ondersteunt de in- en doorstroom van medewerkers van het Rijk en het ministerie van Defensie door beschikbaar werk en talent bij elkaar te brengen. Zo kunnen belangstellenden met elkaar gedeeld worden en het talent dat zich aandient, optimaal worden benut. Ook biedt WenS HR-professionals inzicht in real time data en analytics om bij te sturen en te verbeteren. Dit leidt tot effectievere wervingscampagnes, verbeterde doorlooptijden en transparantie op de interne arbeidsmarkt.

Voor meer informatie kijk je op www.ubrijk.nl/wens. Neem voor meer informatie contact op via wens@rijksoverheid.nl.