Werven als één werkgever

De rijksoverheid wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. De rijksoverheid is in al haar diversiteit één werkgever, profileert zich daarom als één werkgever en werft ook als één werkgever. Uiteraard met ruimte voor de eigenheid van de verschillende organisaties binnen de rijksoverheid. Door de vraag naar (nieuwe) medewerkers te bundelen, ontstaat er een enorme gezamenlijke wervingskracht. Dit vraagt om één gezamenlijke rijksbrede oplossing die het werving- en selectieproces binnen de overheid ondersteunt: WenS.

WenS illustratie

Effectief

WenS biedt aanknopingspunten voor koppeling van relevante processen in de HR-keten: van vacatures, sollicitaties en indiensttreding tot mobiliteit, ontwikkeling en talentmanagement. Het systeem is dan ook niet los te zien van andere relevante HR-systemen. Denk aan het personeelsadministratiesysteem P-Direkt, het platform Carrière Sites Overheid (CSO) voor arbeidsmarktcommunicatie en DigiInhuur voor de inhuur van (externe) tijdelijke medewerkers. Binnen het Rijk zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun duurzame inzetbaarheid. WenS ondersteunt medewerkers in het onderzoeken van hun loopbaanmogelijkheden en -stappen en daarmee zelf invulling te geven aan hun mobiliteit.

Samenwerking

UBR treedt op als regievoerder en werkt mee om de werving en selectie oplossing in te richten bij de vijf shared service organisaties (SSO’s) van het Rijk: Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Belastingdienst, Defensie en EC O&P. De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) is beleidsmatig opdrachtgever voor de aanschaf en het gezamenlijke gebruik van de rijksbrede Werving en Selectie Tooling.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met het projectteam via wens@rijksoverheid.nl.